หมายเลข ID หัวข้อ : 00175827 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/06/2019

เส้นทางการนำทาง (navigation route) ที่ตั้งไว้โดยแอพพลิเคชั่น Apple CarPlay/Android Auto ถูกยกเลิก.

    เส้นทางการนำทาง (navigation route) ที่ตั้งไว้โดยแอพพลิเคชั่น Apple CarPlay/Android Auto จะถูกยกเลิกไปในกรณีต่อไปนี้.

    เมื่อแสดงหน้าจอนำทางบนตัวเครื่องผ่านทาง XA-NV400 หรือ อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ หลังการตั้งค่าเส้นทางโดยใช้แอพพลิเคชั่น Apple CarPlay/Android Auto.