หมายเลข ID หัวข้อ : 00200193 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

เครื่อง 4K Ultra HD Blu-ray Disc Player ของฉันรองรับการเล่น 4K Video Streaming ได้หรือไม่?

  อ้างอิงกับตารางต่อไปนี้ เกี่ยวกับการรองรับการเล่น 4K Video Streaming

  4K Video Streaming Service

  รุ่น

  UBP-X800UBP-X700
  Netflixมีมี
  YouTubeมีมี
  Amazon*มีมี
  VUDU*ไม่มีมี

  *มีเฉพาะในประเทศที่เลือกไว้เท่านั้น