หมายเลข ID หัวข้อ : 00200193 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2019

เครื่อง 4K Ultra HD Blu-ray Disc Player ของฉันรองรับการเล่น 4K Video Streaming ได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

อ้างอิงกับตารางต่อไปนี้ เกี่ยวกับการรองรับการเล่น 4K Video Streaming

4K Video Streaming Service

รุ่น

UBP-X800UBP-X700
Netflixมีมี
YouTubeมีมี
Amazon*มีมี
VUDU*ไม่มีมี

*มีเฉพาะในประเทศที่เลือกไว้เท่านั้น