หมายเลข ID หัวข้อ : 00203929 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/08/2019

ไม่สามารถแสดงวิดีโอหรือไม่มีเสียงใน BRAVIA TV จาก 4K Ultra HD Blu-ray Disc.

ทีวีไม่แสดงวิดีโอหรือไม่มีเสียงเมื่อพยายามจะดูแผ่น 4K Ultra HD Blu-ray.

  ในขณะนี้เรากำลังทำการตรวจสอบถึงสาเหตุอยู่.

  ถ้าหากท่านพบปัญหานี้กับเครื่องเล่น Sony 4K UHD Blu-ray Disc, กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

  1. ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วในการอัปเดตของซอฟต์แวร์ตัวใหม่ของเครื่องเล่น Blu-ray Disc. ให้ทำการอัปเดตเครื่องเล่น Blu-ray Disc ด้วยซอฟต์แวร์อันล่าสุด.
  2. ถอดสาย HDMI ออก และเชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่. 
   หมายเหตุ: ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ใช้สายที่เป็น Premium High Speed HDMI หรือสาย High Speed HDMI ที่รองรับแบนด์วิดธ์ระดับ 18 Gbps ได้.
  3. จากเมนู Screen Settings ในเครื่องเล่น Blu-ray Disc, ให้เปลี่ยนค่าของ 4K Upscale Setting จากAuto1 ไปเป็นAuto2.
   1. โดยการใช้รีโมทของเครื่องเล่น Blu-ray Disc, กดไปที่ปุ่ม Home.
   2. เลือกที่ Setup.
   3. เลือกไปที่ Screen Settings.
   4. เลือกที่ 4K Upscale Setting.
   5. เลือกที่ Auto2.