หมายเลข ID หัวข้อ : 00172375 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/03/2017

รองรับ AirPods ได้หรือไม่?

    ไม่รองรับ. เมื่อทำการเล่นคอนเทนท์ต่าง ๆ หลังทำการเชื่อมต่อ, ระดับวอลลุ่มเสียง จะเปลี่ยนมาเป็นค่าสูงสุดและไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนได้. ดังนั้น กรุณาอย่าใช้งานกับ AirPods.

    หมายเหตุ: เครื่อง AirPods ไม่สามารถใช้งานกับเครื่องที่มี AVRCP Bluetooth profile เป็น Ver. 1.4 หรือ ต่ำกว่าได้.