หมายเลข ID หัวข้อ : 00189220 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2019

วิธีการทำการรีเซ็ต หรือ Factory Data Reset ในทีวี TV (ยกเว้น Android TV)

  ข้อสำคัญ: วิธีแก้ปัญหานี้ใช้กับ BRAVIA TV ที่ไม่ใช่ Android TV สำหรับรายละเอียดต่างๆ ในวิธีการรีเซ็ต Android TV ให้อ้างอิงกับ วิธีดำเนินการรีเซ็ตหรือ รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory Data Reset )ใน Android TV

  การรีเซ็ตทีวี จะทำเพื่อคืนสภาวะเริ่่มต้นให้กับทีวี ในกรณีที่ทีวี นั้นทำงานไม่เป็นปกติ มีสองวิธีการต่อไปนี้ ที่จะต่างกันในขั้นตอนขึ้นอยู่กับสภาวะของทีวีนั้นๆ ตามอาการของทีวีของท่าน ให้เลือกวิธีการรีเซ็ตที่เหมาะสม

  1. ขั้นตอนที่ 1 (Power Reset):
   ถ้ามีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นกับการทำงานของทีวี ขั้นแรกให้ทำการรีเซ็ตเพาเวอร์(Power Reset)ตามด้านล่างนี้ และตรวจเช็คดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขให้หรือไม่

   วิธีทำการเพาเวอร์รีเซ็ตในเครื่องรับโทรทัศน์ Sony

  2. ขั้นตอนที่ 2 การรีเซ็ตให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงาน(Factory Data Reset):
   ถ้าหากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขจากการรีเซ็ตเพาเวอร์(Power Reset)ของขั้นตอนที่ 1 ให้ลองทำการรีเซ็ตให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงาน(Factory Data Reset)

   คำเตือนสำหรับเครื่องรับโทรทัศน์แบบ LCD และ PLASMA: ขั้นตอนนี้จะทำการรีเซ็ตค่าการ ปรับแต่งวิดีโอ(video calibration) ของทีวีด้วย.

   วิธีการรีเซ็ตเครื่องรับโทรทัศน์ให้กลับไปเป็นค่าการตั้งค่าเดิมจากโรงงาน