หมายเลข ID หัวข้อ : 00189220 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/12/2017

วิธีทำการรีเซ็ต หรือ Factory Data Reset ในทีวี (ยกเว้น Android TV)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: วิธีแก้ปัญหานี้ใช้กับ BRAVIA TV ที่ไม่ใช่ Android TV. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีการรีเซ็ต Android TV, ให้อ้างอิงกับ วิธีการทำการรีเซ็ต หรือ Factory Data Reset ใน Android TV .

การรีเซ็ตทีวี จะทำเพื่อคืนสภาวะเริ่่มต้นให้กับทีวี ในกรณีที่ทีวี นั้นทำงานไม่เป็นปกติ. มีสองวิธีการต่อไปนี้ ที่จะต่างกันในขั้นตอนขึ้นอยู่กับสภาวะของทีวีนั้น ๆ . ตามอาการของทีวีของท่าน , ให้เลือกวิธีการรีเซ็ตที่เหมาะสม.

 1. ขั้นตอนที่ 1 (Power Reset):
  ถ้าหากมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น กับการใช้งานทีวี ขั้นแรกให้ทำการ Power Reset ตามด้านล่างนี้ และตรวจเช็คดูว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่.

  วิธีทำการเพาเวอร์รีเซ็ตในเครื่องรับโทรทัศน์โซนี่.

 2. ขั้นตอนที่ 2 (Factory Data Reset):
  ถ้าหากปัญหาไม่ดีขึ้นโดยการ Power Reset ในขั้นตอนที่ 1, ให้ลองทำ Factory Data Reset.

  คำเตือนสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์ LCD และ PLASMA : ขั้นตอนนี้จะทำการรีเซ็ตค่าการ ปรับแต่งวิดีโอ(video calibration) ของทีวีด้วย.

  วิธีการรีเซ็ตเครื่องรับโทรทัศน์ให้กลับไปเป็นค่าการตั้งค่าเดิมจากโรงงาน