หมายเลข ID หัวข้อ : 00188982 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/06/2021

วิธีการทำการรีเซ็ต หรือ รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานใน Android TV

  ข้อสำคัญ: วิธีแก้ปัญหานี้ใช้กับ Android TV สำหรับ BRAVIA TV ที่ไม่ใช่ Android TV ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:

  การรีเซ็ตทีวี จะทำเพื่อคืนสภาวะเริ่มต้นให้กับทีวี ในกรณีที่ทีวี นั้นทำงานไม่เป็นปกติ มีวิธีการรีเซ็ตต่างๆ ดังต่อไปนี้ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในขั้นตอน ขึ้นอยู่กับสถานะของทีวีนั้นๆ ตามอาการของทีวีของท่าน ให้เลือกวิธีการรีเซ็ตที่เหมาะสม

  ขั้นตอนที่ 1 (เพาเวอร์รีเซ็ต (Power Reset)):

  ถ้าหากมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น กับการใช้งานทีวี ขั้นแรกให้ทำการ Power Reset ตามด้านล่างนี้ และตรวจเช็คดูว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่

  จะทำการรีสตาร์ท (รีเซ็ต) Android TV ได้อย่างไร?

  ขั้นตอนที่ 2 (รีเซ็ตเป็นค่าข้อมูลจากโรงงาน (Factory Data Reset)):

  ถ้าหากปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้จาก เพาเวอร์รีเซ็ต (Power Reset) ของตัวเลือก A ให้ลองทำ รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน (Factory Data Reset)

  ข้อสำคัญ: ให้ระมัดระวัง ในกรณีที่ท่านทำการรีเซ็ต ข้อมูลทั้งหมดของทีวี และการตั้งค่าต่าง ๆ (Wi-Fi และข้อมูลการตั้งค่าเครือข่ายแบบใช้สาย บัญชีผู้ใช้งาน Google และข้อมูลการล็อคอิน Google Play และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่ติดตั้งไว้ ฯลฯ) จะถูกลบหายไป และทีวีจะกลับไปเป็นสถานะเหมือนกับตอนที่ซื้อมาครั้งแรก

  วิธีการรีเซ็ต Android TV ให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน