หมายเลข ID หัวข้อ : 00188982 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/04/2022

วิธีการทำการเพาเวอร์รีเซ็ต หรือการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานใน Android TV™

  ข้อมูลสำคัญก่อนที่ท่านจะเริ่มต้น

  • หัวข้อนี้สำหรับรุ่นที่เป็น Android TV เท่านั้น ถ้าหากท่านไม่แน่ใจถึงชนิดของเครื่องให้ทำ การตรวจดูว่า BRAVIA TV ของท่านเป็น Google TV Android TV หรือ อื่น ๆ
  • สำหรับ Google TV ให้อ้างอิงกับ วิธีทำการเพาเวอร์รีเซ็ตหรือ การรีเซ็ตให้เป็นข้อมูลจากโรงงานใน Google TV™
  • ถ้าหากทีวีของท่านไม่ใช่ Android TV หรือ Google TV ให้อ้างอิงกับ:
  • ก่อนที่ท่านจะรีเซ็ตทีวีของท่าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีนั้นเปิดอยู่และถอดอุปกรณ์ USB ภายนอกใด ๆ ออกจากทีวีแล้ว
  • มีสามวิธีในการรีเซ็ต Android TV ของท่านตามปัญหาที่ท่านกำลังพบ
   • ตัวเลือก A (เริ่มการทำงานใหม่/เพาเวอร์รีเซ็ต (Restart/Power Reset)) เป็นการ ซอฟต์ (Soft) รีเซ็ตที่จะแนะนำให้ทำก่อนเสมอ เนื่องจากจะสามารถแก้ปัญหาจำนวนมากได้และไม่มีผลต่อข้อมูลที่บันทึกไว้
   • ตัวเลือก B (การรีเซ็ตให้เป็นข้อมูลจากโรงงาน (Factory Data Reset)) เป็นขั้นตอนถัดไปถ้าหากการเริ่มต้นทำงานใหม่หรือเพาเวอร์รีเซ็ตล้มเหลว การรีเซ็ตให้เป็นข้อมูลจากโรงงานจะลบการตั้งค่าที่กำหนดไว้เองออกไปหมด เนื่องจากจะมีการรีเซ็ตทีวีให้เป็นข้อมูลจำเพาะของโรงงาน
   • ตัวเลือก C (การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานแบบบังคับ (Forced Factory Reset)) เป็นตัวเลือกสุดท้ายถ้าหากการรีเซ็ตให้เป็นข้อมูลจากโรงงานล้มเหลว การรีเซ็ตให้เป็นค่าจากโรงงานจะลบการตั้งค่าที่กำหนดไว้เองออกไปหมด เนื่องจากจะมีการรีเซ็ตทีวีให้เป็นข้อมูลจำเพาะของโรงงาน ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อท่านไม่สามารถทำการเข้าใช้งานทีวีผ่านเมนูได้

  หมายเหตุ: การรีเซ็ตให้เป็นข้อมูลจากโรงงาน (Factory Data Reset) และ การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานแบบบังคับ (Forced Factory Reset) จะทำงานเหมือนกัน - คือจะรีเซ็ตทีวีให้กลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน การ รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานแบบบังคับ (Forced Factory Reset) เป็นการดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้ปุ่มต่าง ๆ บนทีวีเมื่อท่านไม่สามารถทำการเข้าใช้งานตัวเลือกรีเซ็ตในเมนูของทีวี (เช่น เมื่อการรีเซ็ตให้เป็นข้อมูลจากโรงงานทำไม่ได้)

  ท่านสามารถดูบทช่วยสอนต่อไปนี้ที่จะอธิบายวิธีการเริ่มต้นทำงานใหม่หรือรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานให้กับ Android TV หรือข้ามไปขั้นตอนที่มีความละเอียดมากขึ้นด้านล่าง


  คำแนะนำ: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube  ตัวเลือก A: เริ่มต้นทำงานใหม่ / เพาเวอร์รีเซ็ต (Restart / Power Reset)

  ตัวเลือกนี้ ไม่ มีผลกระทบกับข้อมูลที่บันทึกไว้ในทีวีของท่าน (เช่น การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Google แอปต่าง ๆ ช่องสัญญาณ)

  จะทำการรีสตาร์ท (รีเซ็ต) Android TV ได้อย่างไร?

  หมายเหตุ: ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป ถ้าหากไม่สามารถเข้าถึงสายไฟทีวีของท่านได้


  ตัวเลือก B: การรีเซ็ตให้เป็นข้อมูลจากโรงงาน (Factory Data Reset) (โดยใช้เมนูทีวี)

  คำเตือน: การดำเนิน ฃการรีเซ็ตให้เป็นข้อมูลจากโรงงานจะลบการตั้งค่าที่กำหนดเองทั้งหมดในทีวีออกไปรวมถึง การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Google แอปต่าง ๆ ช่องสัญญาณ และการตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย

  วิธีการซิงก์แอปกับ ฃบัญชีผู้ใช้ Google ของท่าน

  • ท่านสามารถซิงก์แอปของท่านกับบัญชีผู้ใช้ Google ของท่านเพื่อกู้คืนข้อมูลบางอย่างของแอปพลิเคชันหลังทำการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน ทำตามขั้นตอนด้านล่างตามเมนูทีวีของท่าน
   • กดที่ โฮม (HOME) → ไปที่ การตั้งค่า (Settings)ค่ากำหนดอุปกรณ์ หรือ บัญชีผู้ใช้และลงชื่อเข้าใช้งาน (Device Preferences or Accounts and Sign-in)Googleเลือกแอปที่ซิงก์ไว้ (Choose synced apps) → เลือกรายการที่จะซิงก์ → ซิงก์เลย (Sync now)
   • กดที่ โฮม (HOME) → ไปที่ การตั้งค่า (Settings)Googleเลือกแอปที่ซิงก์ไว้ (Choose synced apps) ใน ซิงก์ (Sync) → เลือกรายการที่จะซิงก์ → ซิงก์เลย (Sync now)
   • กดที่ โฮม (HOME) → ไปที่ การตั้งค่า (Settings)ส่วนบุคคล (Personal)Googleเลือกแอปที่ซิงก์ไว้ (Choose synced apps) ใน ซิงก์ (Sync) → เลือกรายการที่จะซิงก์ → ซิงก์เลย (Sync now)

  วิธีการรีเซ็ต Android TV ให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน

  หมายเหตุ:

  • การรีเซ็ตให้เป็นค่าจากโรงงานอาจจะใช้เวลาสองสามนาที รอจนกระทั่งกระบวนการเสร็จสิ้น
  • ท่านอาจจะต้องมีการป้อนรหัส PIN (ถ้ามีการตั้งไว้ในทีวีของท่าน) เมื่อทำการเลือกตัวเลือก ลบทุกอย่าง (Erase everything)
  • หลังกระบวนการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานเสร็จสิ้น ทีวีจะเริ่มต้นตัวช่วยสร้างเซ็ตอัปการเริ่มต้นทำงานใหม่ ท่านจะต้องตกลงกับข้อตกลงบริการของ Google (Google Terms of Service) และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google (Google Privacy Policy)

  ตัวเลือก C: การ รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานแบบบังคับ (Forced Factory Reset) (โดยใช้ปุ่มต่าง ๆ ของทีวี)

  คำเตือน: การดำเนินการในกระบวนการนี้จะลบการตั้งค่าที่กำหนดไว้เองทั้งหมดในทีวีออกไป รวมถึงการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Google แอปต่าง ๆ ช่องสัญญาณ และ การตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย

  • ขั้นตอนนี้โดยปกติจะใช้แก้ปัญหาที่เกิดจาก ข้อผิดพลาดของแอป ทีวีมีการเริ่มต้นทำงานใหม่เอง หรือทีวีไม่ตอบสนองต่อคำสั่งของรีโมทคอนโทรล
  • ทีวีของท่านจะต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการ Android 6.0 Marshmallow หรือที่สูงกว่าไว้เพื่อดำเนินการขั้นตอนนี้
  • กระบวนการนี้ต้องการใช้ผู้ดำเนินการสองคน
  • ขึ้นกับว่าท่านมีทีวีรุ่นใด ตำแหน่งและจำนวนของปุ่มต่าง ๆ บนทีวีจะแตกต่างกัน
  1. ดำเนินการ รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานแบบบังคับ (Forced Factory Reset) โดยใช้หนึ่งหรือสาม ปุ่มบนทีวี
  2. การดำเนินการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานแบบบังคับบนทีวีด้วยสี่ปุ่มหรือมากกว่า
  3. ดำเนิน การรีเซ็ตให้เป็นข้อมูลจากโรงงาน (Factory Data Reset) (ตัวเลือก B) อีกครั้ง