หมายเลข ID หัวข้อ : 00169433 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/02/2020

ความถี่แซมปลิ้งของสัญญาณเอาท์พุทในหน้าต่างแสดงผลไม่มีการเปลี่ยนแปลง แม้จะมีการสลับการ ON/OFF ของ DSEE HX แล้วก็ตาม.

    การแสดงผลจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป็นการโอเวอร์แซมปลิ้ง แม้ว่า จะไม่ได้ประมวลผลของ DSEE HX อยู่ก็ตาม.