หมายเลข ID หัวข้อ : 00203431 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/10/2018

บางครั้งฉันเห็นเงาของภาพหรือขอบสีม่วงเมื่อวิดีโอมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

นั่นไม่ได้เป็นความผิดปกติ.

แผงผลึกเหลวควบคุมแสงและเงาของภาพที่แสดงโดยการเปลี่ยนทิศทางของโมเลกุลของผลึกเหลว โดยสนามไฟฟ้า.

ต้องมีการใช้เวลาในการเปลี่ยนทิศทางของโมเลกุลของผลึกเหลวจากสนามไฟฟ้า, และจำนวนของเวลานี้จะแตกต่างกันไปตามเทคโนโลยีของแผง LCD แต่ละตัว.

ดังนั้นจึงอาจจะเห็นเงาของภาพในภาพที่มีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วได้. เรื่องนี้ไม่ได้เป็นความผิดปกติ. เนื่องจากความเร็ว(ความเร็วในการตอบสนอง) ที่จะเปลี่ยนทิศทางของผลึกเหลวนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดของโมเลกุลของผลึกเหลวที่ LCD นั้นใช้ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต, จึงเป็นเรื่องยากที่จะปรับปรุงอาการนี้ในรุ่นนี้ได้.