หมายเลข ID หัวข้อ : 00168563 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/03/2020

PCM แสดงขึ้นมาใน TA-ZH1ES ถึงแม้ว่า เครื่อง Xperia จะทำการเล่นคอนเทนท์ที่เป็นสัญญาณ DSD อยู่ก็ตาม

  Xperia จะแปลงสัญญาณ DSD ไปเป็นสัญญาณ PCMให้.
  สัญญาณที่แตกต่างกันจะถูกแปลงให้โดย Xperia ดูได้ตามผังด้านล่างนี้:

   Xperia Name

   การแสดงผล TA-ZH1ES

  Xperia A2

   PCM48kHz 16bit

  Xperia Z2

      PCM192kHz 24bit   

  Xperia Z3

  Xperia Z4

  Xperia Z5

  Xperia Z2 Tablet 

  Xperia Z3 Tablet Compact

  Xperia Z4 Tablet 

  Xperia X

  Xperia XA

   PCM44.1kHz 16bit