หมายเลข ID หัวข้อ : 00168563 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/01/2017

PCM แสดงขึ้นมาใน TA-ZH1ES ถึงแม้ว่า เครื่อง Xperia จะทำการเล่นคอนเทนท์ที่เป็นสัญญาณ DSD อยู่ก็ตาม

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Xperia จะแปลงสัญญาณ DSD ไปเป็นสัญญาณ PCMให้.
สัญญาณที่แตกต่างกันจะถูกแปลงให้โดย Xperia ดูได้ตามผังด้านล่างนี้:

 Xperia Name

 การแสดงผล TA-ZH1ES

Xperia A2

 PCM48kHz 16bit

Xperia Z2

    PCM192kHz 24bit   

Xperia Z3

Xperia Z4

Xperia Z5

Xperia Z2 Tablet 

Xperia Z3 Tablet Compact

Xperia Z4 Tablet 

Xperia X

Xperia XA

 PCM44.1kHz 16bit