หมายเลข ID หัวข้อ : 00166237 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/08/2017

แผงสัมผัสไม่ตอบสนองหรือตอบสนองได้ไม่ดี.

  ถ้าหากเครื่อง Walkman A30 ซีรี่ย์ ของท่านแสดงอาการใด ๆ ในต่อไปนี้.

  • เมื่อกดที่ไอคอน ไม่มีอะไรเกิดขึ้น.
  • ฉันรู้สึกว่า ความไวของแผงสัมผัสไม่ดี.
  • ถ้าฉันไม่ได้ใช้งานประมาณ 10 วินาที, แผงสัมผัสจะไม่ตอบสนอง.
  • หน้าจอหลัง, หน้าจอเล่น, ปุ่มห้องสมุด ตัวเลือก และ ตั้งค่า ไม่ตอบสนอง.

  ปัญหาอาจจะดีขึ้นได้โดยการอัพเดตตัวเครื่อง.

  ถ้าหากเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์เครื่องของท่านเป็น ver.1.02 หรือก่อนหน้านั้น, ให้ลองทำการอัพเดตซอฟต์แวร์ของตัวเครื่อง.
  เมื่อทำการอัพเดตซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว การตอบสนองของแผงสัมผัสจะดีขึ้น.

  อัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับซีรี่ย์ NW-A:
  https://www.sony-asia.com/support/product/nw-a35#download

  นอกจากนี้, เนื่องจากเป็นธรรมชาติของแผงสัมผัส, อาจจะไม่ตอบสนองหรือท่านอาจจะรู้สึกว่าความไวไม่ดีได้ ขึ้นอยู่กับว่าท่านสัมผัสแบบใด. ในกรณีนี้, ให้แตะตรงกลางของไอคอนตรง ๆ จากด้านบน. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าหากไอคอนนั้นอยู่ทางส่วนล่างของหน้าจอที่มีขนาดเล็ก ต้องแน่ใจว่า ได้สัมผัสเข้าไปตรง ๆ.