หมายเลข ID หัวข้อ : 00167480 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/03/2017

ไม่สามารถติดตั้งไดร์ฟเวอร์ USB สำหรับ TA-ZH1ES ได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์.

  ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้:

  • สำหรับ Windows Vista / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10

   ไดร์ฟเวอร์ USB อาจจะไม่มีการติดตั้งให้โดยอัตโนมัติเนื่องจากการทำงานของซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ฯลฯ. ให้ทำการดาวน์โหลดไดร์ฟเวอร์สำหรับ usb จากเว็บไซต์ต่อไปนี้ด้วยตนเอง.

   ไดร์ฟเวอร์สำหรับ Headphone Amplifier
   https://www.sony.co.th/support/download/615288/product/ta-zh1es

  • สำหรับ Windows 7

   เมื่อมีเครื่องหมายตกใจ (!) แสดงใน Device Manger อาจจะไม่มีการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ USB อยู่ใน Windows 7.

   สำคัญ: ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ, ให้ติดต่อกับผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.

   1. ตรวจสอบว่า โปรแกรมอัพเดตสำหรับการรักษาความปลอดภัย (KB3033929) มีติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านหรือไม่. สำหรับ Windows 7, SHA-2 code signing และ signature verification เข้าไปด้วย.

    โปรแกรมอัพเดตการรักษาความปลอดภัย (KB3033929) สามารถจะใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยการติดตั้งตัวโปรแกรมที่แก้ไขล่าสุดสำหรับ Windows 7 (Service Pack, update program, patch) เข้าไปในเครื่อง.

    ให้ติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ ตามลำดับต่อไปนี้ เมื่อท่านทำการติดตั้งด้วยตนเอง.
    1. Security update program (KB3035131)
    2. Security update program (KB3033929)
   2. ดาวน์โหลดไดร์ฟเวอร์ usb จากเว็บไซต์ต่อไปนี้.

    ไดร์ฟเวอร์สำหรับ Headphone Amplifier
    https://www.sony.co.th/support/download/615288/product/ta-zh1es