หมายเลข ID หัวข้อ : 00167480 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/03/2020

ไดรเวอร์ USB สำหรับ TA-ZH1ES ไม่สามารถจะติดตั้งได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้:

  • สำหรับ Windows Vista / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10

   ไดรเวอร์ USB อาจจะไม่ได้รับการติดตั้งให้โดยอัตโนมัติ เนื่องจากการทำงานของซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยในเครื่อง คอมพิวเตอร์ของท่าน ฯลฯ
   ให้ ดาวน์โหลด ไดรเวอร์ USB ด้วยตนเองจากเว็บไซต์ต่อไปนี้

   ไดรเวอร์สำหรับเครื่องขยายเสียงหูฟัง (Headphone Amplifier)

  • สำหรับ Windows 7

   เมื่อมีเครื่องหมายตกใจ (!) ปรากฏใน Device Manager ไดรเวอร์ USB อาจจะไม่ได้รับการติดตั้งใน Windows 7

   ข้อสำคัญ: ถ้าหากท่านมีคำถามใด ๆ ให้ติดต่อกับผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

   1. ตรวจเช็คดูว่าโปรแกรมอัปเดตความปลอดภัย (KB3033929) ได้รับการติดตั้งในเครื่อง คอมพิวเตอร์ของท่านแล้วหรือไม่ สำหรับ Windows 7, จะต้องมีการเพิ่มรหัสเครื่องหมาย SHA-2 และการตรวจสอบลายเซ็น เข้าไปด้วย

    โปรแกรมอัปเดตความปลอดภัย (KB3033929) สามารถจะใช้กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ของท่านได้โดยการติดตั้งโปรแกรมที่แก้ไขล่าสุดสำหรับ Windows 7 (Service Pack, update program, patch) ได้ด้วยเช่นกัน

    ติดตั้งโปรแกรมตามลำดับต่อไปนี้ เมื่อท่านติดตั้งเข้าไปด้วยตนเอง
    1. โปรแกรมอัปเดตความปลอดภัย (KB3035131)
    2. โปรแกรมอัปเดตความปลอดภัย (KB3033929)
   2. ดาวน์โหลด ไดรเวอร์ USB จาก เว็บไซต์ต่อไปนี้

    ไดรเวอร์สำหรับเครื่องขยายเสียงหูฟัง (Headphone Amplifier)