หมายเลข ID หัวข้อ : 00167502 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/01/2020

เสียงรองของทีวี ไม่สามารถจะฟังได้จาก ลำโพงไร้สาย

    ตรวจเช็คดู การตั้งค่าต่อไปนี้

    • เลือกเสียงรองในตัวเลือกเสียงของทีวี
    • ตั้งเสียงออกของทีวีไปที่ PCM