หมายเลข ID หัวข้อ : 00167502 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/03/2019

เสียงซับของทีวีไม่มีออกจากลำโพงไร้สาย.

    ให้ตรวจสอบการตั้งค่าต่อไปนี้.

    • เลือกที่ sub voice ในสวิทช์เลือก audio ของทีวี.
    • ตั้งค่าของ TV audio output ไปเป็น PCM.