หมายเลข ID หัวข้อ : 00167502 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/03/2019

เสียงซับของทีวีไม่มีออกจากลำโพงไร้สาย.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ตรวจสอบการตั้งค่าต่อไปนี้.

  • เลือกที่ sub voice ในสวิทช์เลือก audio ของทีวี.
  • ตั้งค่าของ TV audio output ไปเป็น PCM.