หมายเลข ID หัวข้อ : 00166242 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/03/2019

ไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH ได้เมื่อใช้ฟังก์ชั่น Wireless Stereo.

    คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงได้เมื่อไฟแสดงสถานะ LINK ติดเป็นสีเขียว. เพื่อให้เสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านทาง BLUETOOTH ออกมาจากลำโพงโดยใช้ฟังก์ชั่น Wireless Stereo, ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านทาง BLUETOOTH เข้ากับลำโพงโดยที่ไฟแสดงสถานะ LINK เป็นสีส้ม.