หมายเลข ID หัวข้อ : 00166251 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/12/2016

เสียงมีการดีเลย์ในระหว่างการเล่นวิดีโอเมื่อใช้ฟังก์ชั่น Wireless Stereo ด้วย SRS-HG1.

    ไม่แนะนำให้ทำการเล่นวิดีโอโดยใช้ ฟังก์ชั่น Wireless Stereo นี้.
    ถ้าหากคุณเชื่อมต่อทีวีหรืออุปกรณ์เกมโดยใช้ฟังก์ชั่น Wireless Stereo จะมีการล้าหลัง (lag) ระหว่างวิดีโอและเสียงได้.