หมายเลข ID หัวข้อ : 00165513 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/11/2017

การปรับตั้งสนามเสียง (sound field) ของระบบ Home Theater ไม่มีในระหว่างการใช้ Google Cast.

    การปรับตั้งสนามเสียงจะมีการปรับให้โดยอัตโนมัติในระหว่างการใช้ Google Cast. รายละเอียดสเปคของสนามเสียงนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปในการอัพเดตเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559.

    หน้าจอของตัวเครื่องแสดงเป็น Music, สนามเสียงก็จะเป็นการปรับตั้งแบบ Music.