หมายเลข ID หัวข้อ : 00164132 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/12/2016

ตัว Multi-selector ใน ILCA-99M2 ทำงานไม่ปกติ หรือควบคุมได้ยาก.

  เมื่อใช้ ILCA-99M2 เพื่อการควบคุมที่ราบรื่นและแม่นยำ, ขอแนะนำให้กดตัวซีเล็กเตอร์นี้จากตรงกลางออกไปทางด้านข้าง. การกดจากด้านข้างเข้าไปหาตรงกลางจะทำงานได้ไม่ดี. นอกจากนี้ กรุณาอ้างอิงกับ Help Guide.

        Image       แนะนำให้ทำ
  Image 
   กดจากตรงกลางออกไปยังด้านข้าง


   ไม่แนะนำให้ทำ
   Image
   กดจากด้านข้างเข้าหาตรงกลาง