หมายเลข ID หัวข้อ : 00161573 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2018

Android TV (ที่ออกในปี 2015) รองรับ HDR10 หรือไม่ ?

  ข้อสำคัญ:

  • หัวข้อนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น. กรุณาตรวจสอบดู Applicable Products .ที่อยู่ทางด้านล่างของหัวข้อนี้.
  • รุ่นเครื่องต่อไปนี้ ไม่รองรับ HDR และ HLG.
   S80xxC ซีรีย์, X83xxC ซีรีย์, X80xxC_X81xxC ซีรีย์

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

  • HDR10
   ทีวี Sony 4K ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ HDR จะรองรับ HDR10 ได้, แต่ไม่รองรับในฟอร์แมทต่อไปนี้:
   • Dolby-Vision
   • VP9-HLG
   • VP9-HDR10
   • VISIONPLUS
   • HDR10 (สำหรับ Broadcast)

  • HLG
   Android TV ที่ออกในปี 2015 มีแผนการที่จะให้รองรับ HLG ได้ โดยการอัปเดต ซอฟต์แวร์ในอนาคต. สำหรับวิธีการอัปเดตให้อ้างอิงกับ : วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์.