หมายเลข ID หัวข้อ : 00170484 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/04/2018

อุปกรณ์ที่รองรับ Wi-Fi Direct/Screen mirroring ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ BRAVIA ได้, จะมีวิธีการตรวจสอบการอนุญาตในตัวอุปกรณ์ได้อย่างไร ?

  ไม่สามารถเชื่อมต่อทีวี และโทรศัพท์มือถือ จาก Wi-Fi Direct ได้.

  กรุณาตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

  • อุปกรณ์ไร้สาย เช่น เราท์เตอร์ โทรศัพท์บ้านไร้สาย เครื่องรับทีวีไร้สาย วิทยุ กล้องไร้สาย อุปกรณ์ Bluetooth , หรือไมโครเวป จะส่งคลื่นวิทยุที่มีความแรงออกมา ที่อาจจะไปรบกวนการทำงานของ Wi-Fi Direct .
   เราแนะนำให้วางอุปกรณ์ไร้สายเหล่านี้ให้ห่างจากทีวี และโทรศัพท์มือถือ ในระหว่างที่ดำเนินการ Wi-Fi Direct.
  • เนื่องจากความถี่ 2.4GHz มีสภาวะของนอยส์และการรบกวนที่มาก บางครั้งจึงเกิดการขัดแย้งกันของข้อมูลได้. ถึงแม้ว่าเราจะได้ดำเนินมาตรการลดนอยส์รบกวนเพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพแล้ว แต่ซอฟต์แวร์ของทีวีของเราก็ไม่สามารถจะรับประกันได้ว่าจะไม่มีการสูญเสียของชุดของข้อมูลในระหว่างการส่งสัญญาณได้.
  • กรุณาลองทำการปิดทีวีลงไปแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ด้วยตัวรีโมทคอนโทรล เพื่อคืนสภาพการทำงาน.
  • กรุณาตรวจสอบสถานะการของการอนุญาต ใน Show Device List / Delete.
   ถ้าการอนุญาตเป็น Decline, กรุณาลบอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้แล้วนั้นออกจากรายการและทำการลงทะเบียนเข้าไปใหม่อีกครั้ง.

   วิธีการลบอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้

   สำหรับเครื่องรุ่นที่เป็น Android TV :
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่ Settings.
   3. เลือกที่ Network.
   4. เลือกที่ Wi-Fi Direct.
   5. เลือกที่ Advanced settings.
   6. เลือกที่ Show Device List/Delete.
   7. เลือกที่ Delete all.

  สำหรับทีวีรุ่นอื่น ๆ :
  หมายเหตุ: ขั้นตอนด้านล่างนี้ใช้สำหรับเป็นตัวอย่าง.
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในวิธีการทำงาน ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับตัวผลิตภัณฑ์นั้น.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ System Settings
  4. เลือกที่ Set-up.
  5. เลือกที่ Network.
  6. เลือกที่ Wi-Fi Direct Settings จากนั้นกดที่ปุ่ม OPTIONS บนตัวรีโมท.
  7. เข้าไปที่ Show Device List/Delete จากนั้นกดที่ OPTIONS และเลือกที่ All Delete.
  • ถ้าหากมีการอัปเดตของซอฟต์แวร์ของทีวี , กรุณาทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตัวใหม่นั้นและอัปเดตให้กับทีวี.
   สำหรับวิธีการอัปเดต ให้อ้างอิงกับ: วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์.

   หมายเหตุ: สำหรับรุ่นอื่น ๆ ที่ไม่ใช้ Android TV ที่ออกวางจำหน่ายในปี 2017, ให้อ้างอิงกับขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้.
   1. กดที่ ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่ Customer Support.
   4. เลือกที่ Software Update.
   5. เลือกที่ Network.

  หมายเหตุ: กรุณาลองกับอุปกรณ์โมบายตัวอื่น หรือทำการรีสตาร์ทอุปกรณ์นั้นดู ถ้าหากมีการตัดการเชื่อมต่อหรือการเชื่อมต่อนั้นไม่เป็นที่น่าประทับใจ.