หมายเลข ID หัวข้อ : 00170484 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/04/2022

อุปกรณ์ที่รองรับ Wi-Fi Direct/ การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) ได้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ BRAVIA ได้

จะตรวจสอบการอนุญาตของอุปกรณ์ได้อย่างไร?

  ข้อสำคัญ: Android TV™/Google TV™ ที่วางจำหน่ายหลังปี 2563 ไม่รองรับฟังก์ชัน การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) อ้างอิงกับคู่มือหรือสเปกของทีวี

  กรุณาตรวจเช็คดังต่อไปนี้

  1. อุปกรณ์ไร้สาย เช่น เราเตอร์ โทรศัพท์บ้านไร้สาย เครื่องรับทีวีไร้สาย วิทยุ กล้องไร้สาย อุปกรณ์ Bluetooth หรือไมโครเวฟ มีการปล่อยคลื่นวิทยุที่มีความแรงออกมาที่อาจจะไปรบกวนการทำงานของ Wi-Fi Direct ได้
   เราแนะนำให้จัดวางอุปกรณ์ไร้สายเหล่านี้ ให้ห่างจากทีวี และโทรศัพท์มือถือ ในระหว่างที่ใช้งาน Wi-Fi Direct
  2. เนื่องจากความถี่ 2.4GHz มีสภาวะของนอยส์และการรบกวนที่มาก บางครั้งจึงเกิดการขัดแย้งกันของข้อมูลได้ ถึงแม้ว่าเราจะได้ดำเนินมาตรการลดนอยส์รบกวนเพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพแล้ว แต่ซอฟต์แวร์ของทีวีของเราก็ไม่สามารถจะรับประกันได้ว่าจะไม่มีการสูญเสียของชุดของข้อมูลในระหว่างการส่งสัญญาณได้
  3. ดำเนินการเพาเวอร์รีเซ็ตในทีวี
  4. ตรวจสอบสถานการณ์อนุญาตได้ใน แสดงรายการอุปกรณ์/ลบ (Show Device List/Delete)
   ถ้าหากการอนุญาตอยู่ที่ ปฏิเสธ (Decline)กรุณาทำการลบอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้นั้นออกจากรายการก่อนและทำการลงทะเบียนเข้าไปใหม่อีกครั้ง
   • สำหรับรุ่นที่เป็น Android TV/Google TV :
    1. เปิดหน้าจอ  การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
    2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
     • เลือกที่ เครือข่ายและ อินเทอร์เน็ต (Network & Internet) หรือ เครือข่าย (Network)Wi-Fi Directแสดงรายการ อุปกรณ์/ลบ (Show Device List/Delete)ลงทั้งหมด (Delete all)
     • เลือกที่ เครือข่าย (Network)Wi-Fi Directการตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)แสดงรายการ อุปกรณ์/ลบ (Show Device List/Delete)ลงทั้งหมด (Delete all)
   • สำหรับทีวีรุ่นอื่น ๆ:
    หมายเหตุ: ขั้นตอนด้านล่างใช้เป็นตัวอย่าง สำหรับรายละเอียดในวิธีการใช้งาน ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง
    1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนรีโมทคอนโทรล
    2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
    3. เลือกที่ การตั้งค่าระบบ (System Settings)
    4. เลือกที่ เซ็ตอัป (Set-up)
    5. เลือกที่ เครือข่าย (Network)
    6. เลือกที่ Wi-Fi Direct Settings จากนั้นกดที่ปุ่ม OPTIONS บนตัวรีโมท
    7. เข้าไปที่ แสดงรายการอุปกรณ์/ลบ (Show Device List/Delete) จากนั้นกดที่ ตัวเลือก (OPTIONS) และเลือกที่ ลบทั้งหมด (All Delete)
  5. ถ้าหากมีซอฟต์แวร์ตัวใหม่สำหรับทีวี กรุณาทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใหม่นั้นและทำการอัปเดตให้กับทีวี
   สำหรับวิธีการอัปเดต ให้อ้างอิงกับ:วิธีการดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์
  6. กรุณาลองกับ อุปกรณ์มือถือตัวอื่น หรือทำการรีสตาร์ทอุปกรณ์นั้นดู ถ้าหากมีการตัดการเชื่อมต่อหรือการเชื่อมต่อนั้นไม่เป็นที่น่าประทับใจ