หมายเลข ID หัวข้อ : 00160625 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/01/2018

เกี่ยวกับการอัปเดตที่สำคัญของซอฟต์แวร์ Android TV

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Android TV บางรุ่นจะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่สำคัญให้ (กำหนดการจะมีออกมาอย่างต่อเนื่องหลังจากวันที่ 21 ธันวาคม 2559).
ฟีเจอร์ต่อไปนี้จะมีการเพิ่มหรือปรับปรุงเข้าไปให้เมื่อทีวีของท่านได้รับการอัปเดต.

หมายเหตุ:


การเพิ่มประสิทธิภาพของการออกแบบและความสามารถในการใช้งานหน้าจอ

ในบางหน้าจอ เช่น HOME, จะมีการอัปเดตการออกแบบหน้าจอ หรือ การใช้งานให้ใหม่ที่จะทำให้ท่านใช้งานได้ง่าย.

แนวคิดของการออกแบบใหม่

 • แนวคิดของการออกแบบใหม่ คือ การนำเอาหน้าจอแบบใหม่มาใช้ เช่น มีภาพฉากหลัง เป็นต้น.

    Image

เมนู HOME

 • ไอคอนแอปเดียวกันไม่แสดงทั้งใน Featured apps และ Apps ในเวลาเดียวกัน.

   Image Image   Image
   ก่อนการอัปเดต    หลังการอัปเดต

 • ตำแหน่งของ Inputs จะมีการย้ายไปอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอ HOME.

  Image

 • สำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของหน้าจอ HOME, ให้ดูสิ่งต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน.


แถบปรับระดับวอลลุ่ม

เราได้ย้ายแถบปรับระดับวอลลุ่ม ไปที่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอ และทำภาพให้ดูได้ง่ายขึ้น.

Image Image Image
ก่อนการอัปเดต หลังการอัปเดต

 

การขยายเพิ่มหน่วยความจำภายใน

ท่านสามารถย้ายเกมและแอปที่ดาวน์โหลดมาไปให้กับอุปกรณ์หน่วยความจำ USB หรือ HDD ให้เป็นหน่วยความจำขยายเพิ่มได้.

หมายเหตุ:

 • เมื่อใช้หน่วยความจำ USB หรือ HDD เป็นหน่วยความจำต่อขยายเพิ่ม, จะมีการฟอร์แมทใหม่. ให้เก็บบันทึกข้อมูลในอุปกรณ์หน่วยความจำ USB หรือ HDD ไว้ที่ตัวอื่นก่อนล่วงหน้า.
 • เกมและแอปต่าง ๆ ที่ดาวน์โหลดมาไว้ในหน่วยความจำไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป ถ้าหากมีการถอดอุปกรณ์หน่วยความจำ USB หรือ HDD ออก, แต่ถ้าหากต่อเข้าไปในทีวีเดิม ท่านยังสามารถใช้เกมและแอปนั้นได้.
 • ฟีเจอร์นี้อาจจะไม่มีให้ ขึ้นอยู่กับแอป.

การแสดงโปรแกรมในแต่ละประเภท

เมื่อทำการค้นหาโปรแกรมทีวี, โปรแกรมต่าง ๆ จะมีการแสดงตามประเภท เช่น ละคร กีฬา หรือดนตรี ฯลฯ. อันนี้จะเป็นการทำให้ท่านค้นหาโปรแกรมที่ท่านต้องการได้ง่ายมากขึ้น.
ท่านสามารถจะแสดงโปรแกรมต่าง ๆ ในแต่ละประเภทด้วยฟังก์ชันตรวจสอบโปรแกรมและ Genre program guide ในแอปพลิเคชัน Program guide.

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้อาจไม่มีให้ขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคของท่าน.

สำหรับการตั้งค่าประเภทหมวดหมู่, โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้.

 

การออกแบบใหม่ของเมนู Help

เมนู Help จะแสดงออกมา เมื่อกดปุ่ม HELP บนรีโมท จะมีความง่ายในการใช้มากขึ้น.
ท่านสามารถหาข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้นจากรูปภาพและหมวดหมู่.

Image

 

Image

Image
ก่อนการอัปเดต     หลังการอัปเดต

หมายเหตุ:

 • รีโมทจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค หรือ รุ่นเครื่องของท่าน.
 • การแสดงรายละเอียดในเมนู Help จะแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาคของท่าน.

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ

 • เพื่อเป็นการเสริมในเรื่องความปลอดภัย, จำเป็นต้องมีการอนุญาตการใช้งาน เมื่อใช้อุปกรณ์ USB หรือ ไมโครโฟน. ถ้าท่านพยายามใช้อุปกรณ์ USB หรือ ไมโครโฟน, จะมีข้อความการอนุญาตให้ใช้งานแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ.

  Image

หมายเหตุในการใช้งานการอัปเดตที่สำคัญ

 • เมื่อใช้งานการอัปเดตให้อ่านขั้นตอนอย่างละเอียด.
  จะดำเนินการอัปเดตเฟิร์มแวร์/ซอฟต์แวร์ให้กับ Android TV ของฉันได้อย่างไร?
 • ดำเนินการอัปเดตนี้จะถือเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง.
 • หลังจากดำเนินการอัปเดต ท่านไม่สามารถทำการรีเซ็ตให้เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ได้.
 • การตั้งค่าบางอย่างอาจจะถูกรีเซ็ตไปในการอัปเดตนี้ ในกรณีนี้ ให้ทำการตั้งค่าเข้าไปใหม่อีกครั้ง.
 • หลังการดำเนินการอัปเดต, อาจจะต้องมีการอัปเดตแอปพลิเคชันจาก Google Play Store, ฯลฯ.
 • หลังการดำเนินการอัปเดต, แอปพลิเคชันต่างสำหรับระบบปฏิบัติการเก่าอาจจะไม่ทำงานเป็นปกติได้.