หมายเลข ID หัวข้อ : 00199456 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/06/2018

วิธีการปิดหรือออกจากโหมดสาธิต(DEMO)ในทีวีนี้.

  ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

  1. ดำเนินการ Factory Reset สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ กรุณาอ้างอิงกับ วิธีการรีเซ็ตเครื่องรับโทรทัศน์ไปเป็นค่าการปรับตั้งเดิมจากโรงงาน.
   หลังการทำรีเซ็ตให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงานแล้ว, หน้าจอการเซ็ตอัปค่าเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา.
  2. ในระหว่างการเซ็ตอัปค่าเริ่มต้น, เลือกที่ Home ในหน้าจอ Location.

   รูปภาพประกอบ