หมายเลข ID หัวข้อ : 00159822 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2018

มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อเข้าไปหรืออัปเดตคอนเทนท์ในอินเทอร์เน็ต.

  กรุณาลองทำกระบวนการแก้ไขสำหรับแต่ละหมายเลขความผิดพลาด.


  รหัสความผิดพลาด Error: 1002 แสดงขึ้นมา

  ทีวีไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย.

  1. กรุณาตรวจเช็คการตั้งค่าการเชื่อมต่อกับเครือข่ายดังต่อไปนี้:
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่ Settings.
   3. เลือกที่ System Settings.
   4. เลือกที่ Set up.
   5. เลือกที่ Network.
   6. เลือกที่ Network set-up.
   7. เลือกที่  Set up network connection.
    • สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย:
     ทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อทำการตรวจเช็คดูการตั้งค่าของการเชื่อมต่อเครือข่าย.
    • สำหรับการเชื่อมต่อโดยใช้สาย:
    1. เลือกที่  Expert.
    2. เลือกที่  Wired Set-up.
    3. ทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อทำการตรวจเช็คดูการตั้งค่าของการเชื่อมต่อเครือข่าย.

  2. ถ้าหากปัญหายังคงเกิดขึ้น, ให้ทำการอัปเดต BRAVIA TV ไปเป็นซอฟต์แวร์ระบบอันล่าสุด และจากนั้นให้ตรวจเช็คดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่.
   สำหรับวิธีการอัปเดต ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่ Customer Support.
   4. เลือกที่ Software Update.
   5. เลือกที่ USB หรือ Network.
   6. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอนั้น.

  รหัสความผิดพลาด Error: 1106 แสดงขึ้นมา

  รหัสแสดงความผิดพลาดเหล่านี้ จะแสดงขึ้นมาในกรณีต่อไปนี้:

  • เมื่อพยายามจะดูวิดีโอผ่านอินเทอร์เน็ตบนทีวี.
  • คอนเทนท์อินเทอร์เน็ตนั้นมีการเลือกไว้ หรือ มีการสั่งให้ดำเนินการ Refresh Internet Content.
  1. ขั้นแรกให้ตรวจเช็คดูสถานะการเชื่อมต่อใน Network Set-up.
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่ System Settings.
   4. เลือกที่ Set-up.
   5. เลือกที่ Network.
   6. เลือกที่ Network Set-up.
   7. เลือกที่  View Network setting and status.
   8. เลือกที่  Check Connection.
   9. เลือกที่ Yes.
    ถ้าหากมี Failed ใด ๆ ในผลการวิเคราะห์ กรุณาตรวจเช็คดูการตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย.

  2. ถ้าหากผลการวิเคราะห์ทั้งหมดเป็น OK, ให้ทำการอัปเดต BRAVIA TV ไปเป็นซอฟต์แวร์ระบบอันล่าสุด, และจากนั้นให้ตรวจเช็คดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่.
   สำหรับวิธีการอัปเดต ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่ Customer Support.
   4. เลือกที่ Software Update.
   5. เลือกที่ USB หรือ Network.
   6. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอนั้น.

  ข้อผิดพลาด: 1107, 2123, 3218, 5010 หรือ 7003 แสดงขึ้นมาในระหว่างการเซ็ตอัปเครือข่าย หรือเมื่อพยายามจะเข้าถึงคอนเทนท์ของอินเตอร์เน็ตในทีวี.

  รหัสแสดงความผิดพลาดเหล่านี้ จะแสดงขึ้นมาในกรณีต่อไปนี้.


  Error 2200 แสดงขึ้นมาในทีวีเมื่อพยายามจะเข้าไปในการเชื่อมต่อของเครือข่าย.


  ความผิดพลาดนี้จะแสดงเมื่อท่านไม่สามารถจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือการติดต่อสื่อสารของอินเทอร์เน็ตไม่มีความเสถียร.
  ข้อผิดพลาดนี้อาจจะแสดงในสถานการณ์ที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ฉันไม่สามารถดูบริการวิดีโออินเทอร์เน็ตได้ , ในขณะที่รับชมบริการอินเทอร์เน็ต ภาพก็หายไปในทันที, ฯลฯ.

  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในกระบวนการแก้ปัญหา ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้.
  ข้อผิดพลาด: 2200 แสดงขึ้นมาในทีวีเมื่อพยายามจะเข้าไปในการเชื่อมต่อของเครือข่าย.


  รหัสความผิดพลาด Error: 4012 แสดงขึ้นมา

  ความล้มเหลวอาจจะมีขึ้นมาในอุปกรณ์นี้. ตัวผลิตภัณฑ์อาจจะต้องได้รับการตรวจซ่อม.


  รหัสความผิดพลาด Error: 5010 แสดงขึ้นมา

  ความผิดพลาดแสดงขึ้นมาในกระบวนการโปรเซสอินเทอร์เน็ตของโปรแกรมนั้น.
  กรุณาลองทำดังต่อไปนี้.

  1. ตรวจเช็คดูการเชื่อมต่อใน Network Set-up.
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่ System Settings.
   4. เลือกที่ Set-up.
   5. เลือกที่ Network.
   6. เลือกที่ Network Set-up.
   7. เลือกที่ View Network setting and status.
   8. เลือกที่ Check Connection.
   9. เลือกที่ Yes.
  2. ถ้าหากมี Failed ใด ๆ ในผลการวินิจฉัย กรุณาทำการตรวจเช็คดูการตั้งค่าของการเชื่อมต่อของเครือข่าย.
  3. ถ้าหากผลการวินิจฉัยออกมาเป็น OKทั้งหมด ให้ทำการตรวจสอบดังต่อไปนี้ตามลำดับ.
   1. อัปเดต BRAVIA TV ให้มีซอฟต์แวร์ระบบเป็นอันล่าสุด.
    1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
    2. เลือกที่Settings.
    3. เลือกที่ Customer Support.
    4. เลือกที่ Software Update.
    5. เลือกที่ USB หรือ Network.
    6. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอนั้น.
   2. ดำเนินการ Refresh Internet Content.
    1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมท.
    2. เลือกที่ Settings.
    3. เลือกที่ System Settings.
    4. เลือกที่ Set-up.
    5. เลือกที่ Network.
    6. เลือกที่ Network Set-up.
    7. เลือกที่ Refresh Internet Content.
   3. ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่อีก, กรุณาลองดำเนินการรีเซ็ตให้ข้อมูลกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory data reset).
    1. กดที่ปุ่ม HOMEบนรีโมทคอนโทรล.
    2. เลือกที่Settings.
    3. เลือกที่ Customer Support.
    4. เลือกที Factory Settings.
    5. เลือกที่ Yes.

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นหลังการดำเนินการรีเซ็ต ปัญหาชั่วคราวในเครือข่ายอาจจะเกิดขึ้นได้.
  • อาจจะแก้ไขได้หลังจากที่เวลาผ่านไประยะหนึ่งแล้ว. กรุณาลอง Refresh Internet Content อีกครั้งหลังจากที่ผ่านไประยะหนึ่ง.

  รหัสความผิดพลาด Error: 1 ถึง 30 หรือ 50 ถึง 200 หรือ 300 แสดงขึ้นมา

  อันนี้เป็นปัญหาในการติดต่อสื่อสารกับการเชื่อมต่อเป้าหมาย (ด้านเซิร์ฟเวอร์).
  ในกรณีที่เป็นการเกิดชั่วคราว ปัญหาอาจจะหายไปได้หลังจากระยะหนึ่งผ่านไป.
  ขั้นแรก ให้ลองเข้่าไปใหม่หลังจากระยะเวลาสั้น ๆ.
  ถ้าหากปัญหาไม่มีการแก้ไข ให้ทำการอัปเดต BRAVIA TV ไปเป็นซอฟต์แวร์ระบบอันล่าสุด. 

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ Customer Support.
  4. เลือกที่ Software Update.
  5. เลือกที่ USB หรือ Network.
  6. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอนั้น.