หมายเลข ID หัวข้อ : 00157547 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/04/2018

วิธีการใช้ screen mirroring สำหรับ Android TV

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Android TV สามารถทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ทำงานกับการจำลองหน้าจอ (Screen mirroring) และ Miracast ได้โดยตรง โดยไม่ต้องใช้สายหรือเราท์เตอร์ไร้สาย (หรือ แอคเซสพอยด์).

การเชื่อมต่อต้องทำโดยเลือกการจำลองหน้าจอ (mirroring) ที่ตัวเครื่องของทีวี และในอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณ.

ให้อ้างอิงถึงรายการของอุปกรณ์ Wi-Fi Certified ที่จะมีอยู่ในเว็บไซต์ของ Wi-Fi Alliance สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.

หมายเหตุ:


ถ้าต้องการลงทะเบียนอุปกรณ์ของท่านกับทีวี

 

 

 1. กดที่ปุ่ม INPUT บนรีโมททีวี, เลือกที่ Screen mirroring โดยใช้ปุ่ม Image / Image, จากนั้น กดปุ่ม Enter.

  * ทีวีจะเข้าสู่โหมด standby และรอการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์มือถือ. ในขณะที่หน้าจอสแตนด์บายสำหรับการสะท้อนหน้าจอจะปรากฏขึ้นในการเชื่อมต่อแบบไร้สายระหว่างทีวีและเราเตอร์ไร้สายของท่าน (จุดเชื่อมต่อ) จะถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ, การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตจึงจะหยุดทำงาน.

  Image

 2. เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือที่ใช้งานได้กับ Screen-mirroring ของท่านเข้ากับทีวี. ตั้งค่าอุปกรณ์มือถือของท่านให้เชื่อมต่อเข้ากับทีวี.

 

คำแนะนำต่าง ๆ ด้านล่างนี้ใช้ Xperia (Android 4.4) เช่น.

 1. แตะที่ Settings.
 2. เลือกที่ Xperia Connectivity.
 3. เลือกที่ Screen mirroring.
 4. ในหน้าจอของ Screen mirroring, แตะที่ Start.
 5. เลือกที่ OK.
 6. แตะที่ชื่อทีวีของท่าน.


แสดงรายการของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ/อุปกรณ์ที่ยกเลิกการลงทะเบียน

 • กดที่ปุ่ม HOME รีโมทที่จัดมาให้.
 • เลือกที่ Settings.
 • เลื่อนไปที่ Network และ กด Enter.
 • เลือกที่ Wi-Fi Direct.
 • เลือกที่ Advanced settings.
 • เลือกที่ device list/Delete


หมายเหตุ: อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อต้องเป็นไปตามรายละเอียดต่อไปนี้:

 • อุปกรณ์ที่ทำงานได้กับ Screen mirroring: ความถี่เชื่อมต่อ 2.4GHz (ไม่รองรับ 5GHz).
 • อุปกรณ์ที่ทำงานได้กับ Miracast: ความถี่เชื่อมต่อ 2.4GHz (ไม่รองรับ 5GHz).