หมายเลข ID หัวข้อ : 00157412 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/09/2016

เสียงสนทนาทางสมาร์ทโฟนไม่สามารถออกมาได้ที่ลำโพงของสมาร์ทโฟนหรือลำโพงในรถยนต์

    ถ้าหากไม่ได้ต่อสาย AUX ไว้, จะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย, เสียงการสนทนาโทรศัพท์ อาจจะไม่มีออกมาที่ลำโพงของสมาร์ทโฟนหรือลำโพงในรถยนต์.
    ให้ตรวจสอบสายนั้นว่า มีการเชื่อมต่อกับแจ็คต่อ AUX หรือไม่.