หมายเลข ID หัวข้อ : 00202144 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

จะทำการแชร์รูปภาพหรือวิดีโอจากอุปกรณ์ iPhone หรือ Android ไปให้กับ Android TV ได้อย่างไร?

  ท่านสามารถใช้ Photo Sharing Plus ทำการแชร์รูปภาพหรือวิดีโอจาก อุปกรณ์ iPhone หรือ Android ของท่านไปให้กับทีวีได้.

  เพื่อทำการเซ็ตอัป Photo Sharing Plus, ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Home .
  2. ในเมนู HOME ให้เลื่อนลงไปที่กลุ่มของ Apps.
  3. ในหมวดของ Apps, เลือกไปที่แอป Photo Sharing Plus.
  4. ใน หน้าจอของแอป Photo Sharing Plus เลือกไปที่ Start.
  5. เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ของ Android TV นั้น. ตรวจสอบให้มั่นใจในสิ่งต่อไปนี้:

   หมายเหตุ: ฟีเจอร์ Photo Sharing Plus จะทำงานได้ใน อุปกรณ์โมบาย Android หรือ Apple iPhone.

   • เลือกที่ DIRECT-xx-BRAVIA ในอุปกรณ์โมบายดังต่อไปนี้:
    หมายเหตุ: ขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อทำการเซ็ต Wi-Fi Settings ของอุปกรณ์โมบายอาจจะแปรเปลี่ยนไปได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์โมบายนั้น ๆ. ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์โมบายนั้น ๆ.
    1. ในอุปกรณ์โมบาย, เลือกไปที่ Settings.
    2. เลือกที่ Wi-Fi Settings.
    3. เลือกเครือข่ายของทีวี.

     หมายเหตุ: เครือข่ายของทีวี คือ DIRECT-xx-BRAVIA.

    4. ให้ใส่รหัสผ่านในอุปกรณ์โมบายนั้น.

     หมายเหตุ: รหัสผ่านจะมีแสดงบนหน้าจอทีวี.

   • โดยการใช้เบราว์เซอร์ของอุปกรณ์โมบาย ไปที่ URL, http://192.168.49.1

    Photo Share Plus IP

   • ทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อทำการเซ็ตอัปให้เสร็จสิ้น.
     


  สำหรับขั้นตอนการแก้ปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับฟีเจอร์ Photo Sharing Plus, ให้ตรวจเช็คกับต่อไปนี้: