หมายเลข ID หัวข้อ : 00202144 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

จะทำการแชร์รูปภาพหรือวิดีโอจากอุปกรณ์ iPhone หรือ Android ไปให้กับ Android TV ได้อย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านสามารถใช้ Photo Sharing Plus ทำการแชร์รูปภาพหรือวิดีโอจาก อุปกรณ์ iPhone หรือ Android ของท่านไปให้กับทีวีได้.

เพื่อทำการเซ็ตอัป Photo Sharing Plus, ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Home .
 2. ในเมนู HOME ให้เลื่อนลงไปที่กลุ่มของ Apps.
 3. ในหมวดของ Apps, เลือกไปที่แอป Photo Sharing Plus.
 4. ใน หน้าจอของแอป Photo Sharing Plus เลือกไปที่ Start.
 5. เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ของ Android TV นั้น. ตรวจสอบให้มั่นใจในสิ่งต่อไปนี้:

  หมายเหตุ: ฟีเจอร์ Photo Sharing Plus จะทำงานได้ใน อุปกรณ์โมบาย Android หรือ Apple iPhone.

  • เลือกที่ DIRECT-xx-BRAVIA ในอุปกรณ์โมบายดังต่อไปนี้:
   หมายเหตุ: ขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อทำการเซ็ต Wi-Fi Settings ของอุปกรณ์โมบายอาจจะแปรเปลี่ยนไปได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์โมบายนั้น ๆ. ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์โมบายนั้น ๆ.
   1. ในอุปกรณ์โมบาย, เลือกไปที่ Settings.
   2. เลือกที่ Wi-Fi Settings.
   3. เลือกเครือข่ายของทีวี.

    หมายเหตุ: เครือข่ายของทีวี คือ DIRECT-xx-BRAVIA.

   4. ให้ใส่รหัสผ่านในอุปกรณ์โมบายนั้น.

    หมายเหตุ: รหัสผ่านจะมีแสดงบนหน้าจอทีวี.

  • โดยการใช้เบราว์เซอร์ของอุปกรณ์โมบาย ไปที่ URL, http://192.168.49.1

   Photo Share Plus IP

  • ทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อทำการเซ็ตอัปให้เสร็จสิ้น.
    


สำหรับขั้นตอนการแก้ปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับฟีเจอร์ Photo Sharing Plus, ให้ตรวจเช็คกับต่อไปนี้: