หมายเลข ID หัวข้อ : 00158594 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/12/2020

ไม่สามารถหาชื่อ SSID / Network ได้.

  หมายเหตุ:

  • Sony ขอแนะนำให้ท่านสอบถามกับผู้ผลิตตัวเราท์เตอร์นั้นว่า การปรับตั้งเป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดแล้วหรือยัง, เนื่องจาก การปรับตั้งของเราท์เตอร์จะแตกต่างกันไปตามเราท์เตอร์นั้น.
  1. ถ้าหากอุปกรณ์ Sony ของท่านมีฟังก์ชั่น diagnosis, ให้ทำการวิเคราะห์การเชื่อมต่อเพื่อดูว่า ปัญหาเป็นของระบบ wireless หรือ อินเตอร์เน็ต.
  2. เชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายที่ไม่ใช้อุปกรณ์ Sony โดยใช้ wireless LAN เพื่อทำการตรวจสอบว่า สามารถทำการเชื่อมต่อกับเราท์เตอร์ได้หรือไม่.
   • ถ้าหากอุปกรณ์อื่น ๆ ก็ไม่สามารถจะเชื่อมต่อกับ wireless LAN ได้:
    ตัว wireless router นั้นอาจจะมีความบกพร่องได้.
   • ถ้าหากอุปกรณ์อื่น ๆ สามารถจะเชื่อมต่อได้:
    ในกรณีที่, เปิดหน้าจอการปรับตั้งเครือข่ายของอุปกรณ์ Sony, ให้ตรวจสอบว่า SSID ของอุปกรณ์นั้นเป็นอันเดียวกันกับของอุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่ออยู่แล้ว ถ้าหาก SSID ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่นั้นแตกต่างกัน, ให้ตรวจสอบว่า SSID นั้นถูกต้อง.

  3. ตรวจสอบความถูกต้องของ SSID และรหัสความปลอดภัย และดำเนินการปรับตั้งค่าของเครือข่ายนั้นอีกครั้ง.
   ในหลายกรณี, SSID และรหัสความปลอดภัย จะมีติดไว้ที่ตัวเราท์เตอร์หลักหรืออยู่ในเอกสารที่จัดมาให้.

   หมายเหตุ:

   • ถ้าหากชื่อ SSID ของเราท์เตอร์ไม่มีแสดงอยู่ในอุปกรณ์ Sony, ให้ตรวจสอบว่า มีการเปิดฟังก์ชั่นซ่อน SSID ไว้หรือไม่.
   • ขึ้นอยู่กับเราท์เตอร์นั้น, ท่านสามารถใช้งานได้มากกว่าหนึ่ง SSID. ในกรณีนี้, ให้เปลี่ยนชื่อ SSID ของตัวแอคเซสพอยต์ และตรวจสอบว่า ปัญหาดีขึ้นหรือไม่.
   • สำหรับรหัสความปลอดภัย, ตัวอักษรใหญ่และเล็กจะถือว่าแตกต่างกัน. ให้ป้อนรหัสความปลอดภัยนั้นเข้าไปให้ถูกต้อง.

    ตัวอย่างของข้อผิดพลาด:

    • I (capital i), l (small L) และ 1 (เลขหนึ่ง)
    • 0 (เลขศูนย์) และ O (capital o)
    • d (small D) และ b (small B)
    • 9 (เลขเก้า) และ q (small Q)

  4. ตรวจสอบการปรับตั้งของเราท์เตอร์หรือลองทำการเปลี่ยนการปรับตั้ง.
   • ถ้าหากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเราท์เตอร์ของท่านได้, ให้ตรวจสอบว่า มีการตั้งค่าของ MAC address filtering ไว้หรือไม่. ถ้าหากมีการตั้ง MAC address filtering ไว้เป็น on, ให้ตั้งกลับไปเป็น off หรือตรวจสอบว่า ท่านสามารถจะเข้าถึงอุปกรณ์ที่อนุญาตนั้นได้หรือไม่ หลังจากที่ลงทะเบียนค่า Mac address นั้นเข้าไป.
   • ถ้าหาก wireless LAN ของเราท์เตอร์ตอบสนองต่อความถี่ได้หลายค่า, ให้ตรวจสอบว่า ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงความถี่ที่เชื่อมต่อ ปัญหาจะดีขึ้นหรือไม่.

    หมายเหตุ: ไม่ได้มีอุปกรณ์ของ Sony ครบทั้งหมดที่จะสามารถเชื่อมต่อที่ความถี่ไร้สาย 5 GHz ได้. ถ้าหากมีการใช้การเชื่อมต่อที่ 5 GHz, ให้ตรวจสอบรายละเอียดสเปค.

    • ถ้าหากท่านใช้การเชื่อมต่อแบบ 5 GHz wireless LAN:
     เนื่องจาก การเชื่อมต่อแบบนี้จะอ่อนไหวต่อวัตถุกีดขวาง เช่น กำแพง, ถ้าหากท่านไม่สามารถเปลี่ยนความถี่ได้, ให้วางเราท์เตอร์และอุปกรณ์ไว้ใกล้กับตำแหน่งที่ดูดี เพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น.
    • ถ้าหากท่านใช้การเชื่อมต่อแบบ 2.4 GHz wireless LAN:
     ถ้าหากมีการใช้อุปกรณ์ 2.4 GHz wireless LAN, เช่น อุปกรณ์ Bluetooth, โทรศัพท์ไร้สาย, เครื่องเฝ้าดูทารก, เตาไมโครเวฟ, ฯลฯ. ใกล้กับทีวี, มีความเป็นไปได้ที่คลื่นวิทยุจะมีสัญญาณอ่อนลงไปได้จากการรบกวนจากอุปกรณ์อื่น ๆ นั้น. ให้ลองแยกออกห่างจากอุปกรณ์เหล่านี้หรือปิดการใช้งานดูเพื่อดูว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่.
   • ลองทำการเปลี่ยนช่องสัญญาณเราท์เตอร์ของท่าน. ตรวจสอบ  ที่นี่ สำหรับช่องสัญญาณที่สามารถใช้ทำการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้.
    เนื่องจาก การรบกวนจากเครือข่าย wireless LAN อื่น, ช่องสัญญาณปัจจุบันของเครือข่ายในบ้านอาจมีความไม่เสถียรได้; อย่างไรก็ตาม, ช่องสัญญาณอื่นอาจจะชัดเจนและไม่มีการรบกวนได้. ให้ลองทำการเปลี่ยนการปรับตั้งของช่องสัญญาณ Wi-Fi ใน wireless LAN router/access point ของท่านเพื่อดูว่า ความแรงของสัญญาณของท่านดีขึ้นหรือไม่. เนื่องจาก การตั้งค่าในเราท์เตอร์แต่ละตัวจะแตกต่างกัน, ถ้าหากต้องการความช่วยเหลือในวิธีการปรับเปลี่ยนการปรับตั้งนี้, ให้อ้างอิงกับ คู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเราท์เตอร์ของท่านหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ของผู้ผลิตนั้น.

    หมายเหตุ: เครื่องมือต่อไปนี้สามารถจะใช้ทำการตรวจสอบเครือข่ายไร้สายของท่านและเครือข่ายรอบ ๆ ได้.

    • เครื่องมือ inSSIDer จะอนุญาตให้ท่านทำการสแกนเครือข่ายไร้สายที่อยู่รอบ ๆ และดูว่ามีช่องสัญญาณใหนที่ใช้งานอยู่. นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้ท่านเปลี่ยนความถี่ช่องสัญญาณไร้สายไปยังอันที่ไม่ได้ใช้งานในตอนนั้นได้. เครื่องมือนี้จะสามารถหาได้ที่ http://www.metageek.net/products/inssider/.
    • เครื่องมือ Wifi Analyzer สำหรับอุปกรณ์ Android จะเปลี่ยนโทรศัพท์ Android ของท่านไปเป็น Wi-Fi analyzer ได้. แอพนี้จะมีอยู่ใน Google Play store ในสมาร์ทโฟน Android ของท่าน.

  5. ตรวจสอบอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับเราท์เตอร์ของท่าน.
   ปัญหาการติดต่อสื่อสารแบบไร้สาย อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อใช้ wireless LAN router/access point ของท่าน ถ้าหากท่านไม่ได้ทำการอัพเดตเราท์เตอร์นั้นไปเป็นเฟิร์มแวร์ และ/หรือ อัพเกรดซอฟต์แวร์ตัวล่าสุด. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า router/access point ของท่านได้รับการอัพเกรดไปเป็นตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุด, เนื่องจาก การอัพเกรดเหล่านี้อาจจะสามารถปรับปรุงและเพิ่มสมรรถนะของตัวเราท์เตอร์ของท่านได้.


   ถ้าหากท่านยังมีปัญหาเรื่องเครือข่ายนี้ต่อไปอีก หลังจากที่ได้ทำตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมด, ขอแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อแบบ wired LAN จากตัวโมเดมหรือเราท์เตอร์ของท่าน.