หมายเลข ID หัวข้อ : 00156597 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/11/2019

ข้อผิดพลาด: OPEN APP

    เมื่อข้อผิดพลาดนี้ปรากฎบนเครื่องเสียงติดรถยนต์ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

    1. เปิดแอพพลิเคชั่น SongPal ในอุปกรณ์มือถือ.
    2. ถ้าหาก OPEN APP ยังคงแสดงอยู่, ให้ทำการอัพเดตระบบเครื่องเสียงติดรถยนต์นั้นให้เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุด.

      หมายเหตุ: รายละเอียดเกี่ยวกับการอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบสามารถจะดูได้จากหน้าเว็บสนับสนุนโซนี่.