หมายเลข ID หัวข้อ : 00243842 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/03/2020

ไม่สามารถจะหาเพลงใด ๆ ที่เก็บไว้ใน Google play music ได้

  ถ้าหากเพลงที่เก็บไว้ใน Google Play music ไม่สามารถหาพบได้ ให้ลบข้อมูลและหน่วยความจำแคชของ Google Play music ออกและทำการอัปเดตแอปนี้ จะสามารถแก้ปัญหาได้

  ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ เพื่อลบข้อมูลและหน่วยความจำแคชออกไป และทำการ อัปเดต Google Play music:

  1. ถ้าต้องการลบข้อมูลและหน่วยความจำแคช ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่ Settings
   3. เลือกไปที่ Apps ในกลุ่มของ TV
   4. เลือกที่ Google Play music ในกลุ่มของ System app
   5. เลือกที่ Clear data และเลือกที่ OK
   6. เลือกที่ Clear cache และเลือกที่ OK
     
  2. ถ้าต้องการอัปเดตแอปนี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่ Google Play Store
   3. เลือกที่ Auto-update apps ในกลุ่มของ Settings
   4. เลือกที่ Auto-update apps at any time
    ถ้าหากท่านไม่ต้องการจะทำการ อัปเดตโดยอัตโนมัติ (Auto-update) หลังจากที่ได้อัปเดตเสร็จแล้ว ให้เปลี่ยนการตั้งค่าไปเป็น Do not auto-update apps

  หมายเหตุ:
  ในเวอร์ชันเก่า (5.9.18 หรือที่เก่ากว่า) ของ Google play musicอุปกรณ์จัดเก็บภายนอกจะมีการแสดงขึ้นมาเป็นอันดับแรก (ถ้าหากท่านถอด อุปกรณ์จัดเก็บภายนอกออก คอนเทนท์ของ Google play music จะแสดงออกมา)