หมายเลข ID หัวข้อ : 00157679 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/02/2019

ภาพผิดเพี้ยนหรือการตั้งค่าภาพและเสียงที่ไม่มีการซิงค์ screen mirroring

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อแนะนำต่อไปนี้จะเป็นการระบุถึงสาเหตุของภาพที่มีความผิดเพี้ยนหรือการไม่ตรงกันของวิดีโอและออดิโอเมื่อใช้ฟีเจอร์ Screen Mirroring ของทีวี.

  • ฟีเจอร์ Screen Mirroring จะใช้สัญญาณความถี่ 2.4 GHz สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย. เนื่องจาก สัญญาณความถี่นี้จะเจอกับสภาวะแวดล้อมที่มีการรบกวนและนอยส์มากมาย, บางครั้งอาจเกิดการขัดแย้งกันของชุดข้อมูลได้. แม้ว่า จะได้มีการดำเนินการลดนอยส์รบกวนเพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพไว้แล้ว, ซอฟต์แวร์ทีวีก็ไม่อาจรับประกันได้ว่าจะไม่มีการสูญเสียของชุดข้อมูลในระหว่างการส่งข้อมูลนั้นได้.
  • อุปกรณ์ไร้สายต่าง ๆ เช่น เราท์เตอร์ โทรศัพท์ไร้สาย เครื่องรับทีวีแบบไร้สาย วิทยุ กล้องถ่ายภาพไร้สายอุปกรณ์ Bluetooth ต่างก็จะส่งคลื่นวิทยุที่มีความแรง ที่อาจจะไปทำให้การทำงานของ Screen Mirroring ติดขัดขึ้นมา. แนะนำว่า ให้วางอุปกรณ์ไร้สายเหล่านี้ไว้ให้ห่างจากทีวีและโทรศัพท์มือถือนั้นในระหว่างที่ใช้งาน Screen Mirroring.
  • ให้ลองทำการเปลี่ยนการปรับตั้งของย่านช่วงคลื่นใน Screen Mirroring. Band Setting จะเป็นการตั้งค่าของความถี่ที่จะใช้เชื่อมต่อที่กำหนดตาม Wi-Fi Standard. ค่าเริ่มต้นจะเป็น CH11. ให้เปลี่ยนค่านี้เฉพาะเมื่อคุณภาพของการเชื่อมต่อไม่ดีเท่านั้น. ช่องที่แนะนำคือ CH1, CH6 หรือ CH11.
  • ให้ลองกันอุปกรณ์ตัวอื่น หรือทำการรีสตาร์ทอุปกรณ์มือถือนั้นใหม่ ถ้าหากเกิดการสูญเสียการเชื่อมต่อ หรือหน้าจอที่จำลองมายังคงมีความผิดเพี้ยนหรือไม่ตรงกัน.