หมายเลข ID หัวข้อ : 00157679 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2019

รูปภาพมีความผิดเพี้ยนหรือภาพและเสียงไม่ตรงกันในขณะที่ใช้การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring)

    ข้อแนะนำต่อไปนี้ จะอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดภาพผิดเพี้ยน หรือวิดีโอและเสียงไม่ตรงกัน เมื่อใช้ฟีเจอร์การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) ของทีวีของท่าน

    • ฟีเจอร์การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) จะใช้สัญญาณความถี่ 2.4 GHz สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย เนื่องจากสัญญาณในความถี่นี้จะมีการแทรกแซงและรบกวนในสภาวะแวดล้อม ในบางครั้งอาจจะเกิดการชนกันของแพ็คเก็จ(Packet collision) ขึ้นได้ ถึงแม้ว่าเราจะได้ดำเนินมาตรการลดนอยส์รบกวนเพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพแล้ว แต่ซอฟต์แวร์ของทีวีของเราก็ไม่สามารถจะรับประกันได้ว่าจะไม่มีการสูญเสียของชุดของข้อมูลในระหว่างการส่งสัญญาณได้
    • อุปกรณ์ไร้สายต่างๆ เช่น เราเตอร์, โทรศัพท์ไร้สาย, เครื่องรับทีวีไร้สาย, วิทยุ, กล้องไร้สาย, อุปกรณ์ Bluetooth หรือไมโครเวฟ จะปล่อยคลื่นวิทยุที่มีความแรงออกมา ที่อาจจะรบกวนการทำงานของ การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) ได้ เราแนะนำว่าให้วางอุปกรณ์ไร้สายเหล่านี้ให้ห่างจากทีวีและโทรศัพท์มือถือในระหว่างที่ใช้ การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring)
    • ลองทำการเปลี่ยนการตั้งค่าย่านความถี่ใน การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) Band Setting เป็นการกำหนดค่าของความถี่ของการเชื่อมต่อที่กำหนดโดยมาตรฐานของ Wi-Fi ค่าเริ่มต้นคือ CH11 แก้ไขค่านี้เฉพาะเมื่อคุณภาพของการเชื่อมต่อไม่ดีเท่านั้น แชลแนลที่แนะนำได้แก่ CH1, CH6, หรือ CH11
    • ลองกับอุปกรณ์มือถือตัวอื่นหรือรีสตาร์ตอุปกรณ์มือถือนั้นใหม่ ถ้าหากสูญเสียการเชื่อมต่อไป หรือถ้าการมิเรอร์หน้าจอมีความผิดเพี้ยนหรือไม่ตรงกัน