หมายเลข ID หัวข้อ : 00151117 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/11/2016

ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถแสดงข้อมูล / มีข้อความ Server unavailable แสดงขึ้นมาเมื่อเลือกที่รูปภาพขนาดเล็กใน CAST & CREW.

    ข้อความแสดงความผิดพลาดว่า Information cannot be displayed/Server unavailable จะแสดงขึ้นมา หลังการค้นหารายละเอียดของคอนเทนท์ด้วยบริการ Gracenote จาก Information of Video ในแอพ Video. ในขณะนี้การบริการนี้ยังไม่มีการรองรับและจะไม่มีรายละเอียดให้ถ้าหากมีการเพิ่มฟีเจอร์นี้เข้าไป.