หมายเลข ID หัวข้อ : 00150130 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/06/2016

ภายหลังการติดตั้งอัพเดตซอฟต์แวร์นี้, ทำไมถึงมีพร็อมท์อันอื่นให้ติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่อยู่อีก

    จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมอัพเดตนี้สองครั้งเพื่อเป็นการปรับปรุงสมรรถนะของทีวีให้ดีขึ้น.