หมายเลข ID หัวข้อ : 00194294 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2018

วิธีการใช้ คีย์บอร์ด Google Zhuyin Input กับ YouTube

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ:

 • ขั้นตอนด้านล่างจะใช้ได้กับ YouTube ที่เป็นเวอร์ชันก่อน 2.00.18 และใช้ไม่ได้กับเวอร์ชัน 2.00.18 และที่สูงกว่า.
 • ต่อไปนี้จะเป็นการแสดงให้ท่านเห็นถึงขั้นตอนการใช้คีย์บอร์ด Google Zhuyin Input. เพื่อที่จะใช้แป้นพิมพ์ Google Zhuyin Input, ท่านจะต้องทำการตั้งให้ Google Zhuyin Input เป็นแป้นพิมพ์เริ่มต้น .  

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อใช้คีย์บอร์ด Google Zhuyin Input กับ YouTube.


 1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทเพื่อไปที่ Home menu. เลื่อนลงไปที่ชั้นวาง Apps และ เลือกที่ YouTube.

  หน้าเดสทอป

 2. เลือกปุ่มค้นหาที่อยู่ทางด้านบนซ้าย. คีย์บอร์ดบนหน้าจอแสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี. คีย์บอร์ดบนหน้าจอจะมี หน้าเดสทอป ตัวเลือก.

  หน้าเดสทอปหน้าเดสทอป

 3. อันนี้จะทำให้ท่านสามารถป้อน Zhuyin ได้. คีย์บอร์ดนี้จะมีขีดเส้น (stroke) ที่แทนส่วนของตัวอักษรจีน. ขีดเส้นใด ๆ ที่ท่านเลือก จะมีการเสนอแนะตัวอักษรที่เกี่ยวข้องขึ้นมาให้เลือก.

  หน้าเดสทอป


 4. ตัว หน้าเดสทอป จะทำให้ท่านป้อนข้อความภาษาอังกฤษและ หน้าเดสทอป   จะทำให้ท่านสามารถป้อนอักษรพิเศษเข้าไปได้.