หมายเลข ID หัวข้อ : 00150413 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/06/2016

เสียงมีการกระโดด เมื่อฉันฟังเพลงผ่านทางหูฟังที่ใช้งานได้กับ LDAC.

  เสียงอาจจะมีการกระโดดเมื่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ Wi-Fi ทำการติดต่อสื่อสารกับเครื่องที่อยู่รอบข้าง เพราะในการโอนถ่ายของ LDAC จะมีข้อมูลจำนวนมาก. ถ้าหากท่านใช้เครื่องนี้ในสภาวะแวดล้อมดังกล่าว, ให้เปลี่ยนการปรับตั้งของ Playback quality ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องนี้, อย่างเช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือ Walkman, จาก Prioritize Sound Quality ไปเป็น Prioritize Connection.

  วิธีการเปลี่ยนการปรับตั้งคุณภาพของการเล่น. (ในตัวอย่างนี้ใช้ Walkman รุ่น NW-A20 เป็นเครื่องประกอบคำอธิบาย)

  1. จากเมนู Home, เลือกที่ Settings
  2. เลือกที่ Bluetooth Settings
  3. เลือกที่ Select ที่ Wireless Playback Quality
  4. จะมีรายการต่อไปนี้แสดงขึ้นมา, เลือกที่ Prioritize Connection หรือ สิ่งที่คล้ายกัน ที่สามารถป้องกันการกระโดดของเสียงได้.
   LDAC (Prioritize Sound Quality) / LDAC(Standard) / LDAC (Prioritize Connection) / aptX / SBC (Prioritize Sound Quality) / SBC (Prioritize Connection)