หมายเลข ID หัวข้อ : 00150262 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/03/2019

ด้านข้างของรูปภาพและวิดีโอมีความผิดเพี้ยน

    เนื่องจาก เลนส์ของกล้อง Action Cam ออกแบบมาเพื่อทำการถ่ายภาพในมุมมองที่กว้างได้มาก ๆ, จึงเป็นเรื่องปกติที่ด้านข้างของรูปภาพและวิดีโอต่าง ๆ นั้นจะออกมาผิดเพี้ยนได้. เพื่อที่จะให้ลดเอฟเฟ็คของฟิซอาย, กล้องนี้สามารถตั้งให้ถ่ายที่มุมมองให้เหลือ 120 องศาได้.

    หมายเหตุ:

    • ขึ้นอยู่กับรุ่นของกล้องนั้น ๆ, มุมองศาที่สามารถเปลี่ยนได้โดยการเปิดฟีเจอร์ Steadyshot, การตั้งค่าของ Field Angle หรือ Angle Setting. คู่มือสำหรับผลิคภัณฑ์ของ Sony ของท่านสามารถจะดูได้ในระบบออนไลน์. 
    • ซอฟต์แวร์สำหรับแก้ไขวิดีโอหรือรูปถ่ายสามารถใช้ช่วยในการลดเอฟเฟ็คภาพฟิซอายนี้ได้มากขึ้นไปอีก.