หมายเลข ID หัวข้อ : 00147377 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2018

ทีวีจะแสดงคอนเทนท์ YouTube ที่ได้ดูไปในอุปกรณ์ตัวอื่นขึ้นมา.

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. กรุณาตรวจเช็คในส่วนของ Applicable Products and Categories ที่อยู่ด้านล่างของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มทำในขั้นตอนเหล่านี้.

  ถ้าหากบัญชี Google ที่ท่านใช้กับอุปกรณ์อื่นที่แตกต่างออกไป ก็สามารถใช้ลงทะเบียนในทีวีของท่านได้เช่นกัน, ข้อมูลต่อไปนี้จะมีการแชร์กับทีวีของท่าน.

  • วิดีโอ YouTube ที่เป็นประวัติการรับชม/ แนะนำ
  • Google Play Movies & TV, Google Play Music, และ My libraries อื่น ๆ (การจัดซื้อ, ฯลฯ.)

  จะมีบัญชี Google เพียงหนึ่งบัญชีที่สามารถลงทะเบียนกับทีวีนี้ได้. ดังนั้น ถ้าหากท่านไม่ต้องการให้ข้อมูลนี้แสดงในทีวีของท่าน, กรุณาสร้าง และลงทะเบียนบัญชี Google ใหม่ สำหรับทีวีของท่านโดยเฉพาะ.
  https://accounts.google.com/SignUp

  ถ้าต้องการเปลี่ยนบัญชี Google ของท่าน ให้ลบข้อมูลการลงทะเบียน สำหรับบัญชี Google ปัจจุบันของท่าน และจากนั้นจึงเพิ่มบัญชีที่แตกต่างเข้าไป.
  วิธีการลบและเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้งาน Google.