หมายเลข ID หัวข้อ : 00147369 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2018

วิธีการลบและเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้งาน Google.

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. กรุณาตรวจเช็คในส่วนของ Applicable Products and Categories ที่อยู่ด้านล่างของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มทำในขั้นตอนเหล่านี้.

  จะมีบัญชี Google เพียงหนึ่งบัญชีที่สามารถลงทะเบียนกับทีวีนี้ได้.
  ถ้าต้่องการลงทะเบียนบัญชีที่แตกต่างออกไป ให้ลบข้อมูลการลงทะเบียนของบัญชีปัจจุบันของท่านออกไปก่อน และจากนั้นจึงเพิ่มบัญชีที่แตกต่างเข้าไป.

  1. การลบข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับบัญชีปัจจุบันของท่านออก.
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกไปที่ Google ในหมวดของ Personal .
   4. เลือกที่ Remove account.
   5. เลือกที่ OK.

  2. การลงทะเบียนบัญชี Google ที่แตกต่าง.
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่ Add account ในหมวดของ Personal .
   4. เลือกที่ SIGN IN.