หมายเลข ID หัวข้อ : 00147369 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2018

วิธีการลบและเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้งาน Google.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. กรุณาตรวจเช็คในส่วนของ Applicable Products and Categories ที่อยู่ด้านล่างของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มทำในขั้นตอนเหล่านี้.

จะมีบัญชี Google เพียงหนึ่งบัญชีที่สามารถลงทะเบียนกับทีวีนี้ได้.
ถ้าต้่องการลงทะเบียนบัญชีที่แตกต่างออกไป ให้ลบข้อมูลการลงทะเบียนของบัญชีปัจจุบันของท่านออกไปก่อน และจากนั้นจึงเพิ่มบัญชีที่แตกต่างเข้าไป.

 1. การลบข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับบัญชีปัจจุบันของท่านออก.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกไปที่ Google ในหมวดของ Personal .
  4. เลือกที่ Remove account.
  5. เลือกที่ OK.

 2. การลงทะเบียนบัญชี Google ที่แตกต่าง.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ Add account ในหมวดของ Personal .
  4. เลือกที่ SIGN IN.