หมายเลข ID หัวข้อ : 00156577 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/10/2017

จะสามารถทำการลบรายละเอียดการจับคู่เพียงรายการเดียวได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ไม่ได้, การลบรายละเอียดการจับคู่เพียงรายการเดียว ไม่มีการรองรับในระบบนี้. ถ้าต้องการจะลบรายละเอียดของการจับคู่, ระบบจะต้องได้รับการรีเซ็ตให้เป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงานเท่านั้น.

หมายเหตุ:

  • ถ้าหากรายละเอียดของการจับคู่สำหรับอุปกรณ์ถูกลบออกไป, ท่านจะไม่สามารถใช้อุปกรณ์นั้นได้ นอกจากท่านจะทำการจับคู่ใหม่อีกครั้ง.
  • ถ้าหากระบบถูกรีเซ็ตไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน, ค่าการปรับตั้งค่าเพิ่มเติมจากรายละเอียดการจับคู่ของยูสเซอร์ทั้งหมด, เช่น สถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า นาฬิกาตั้งเวลา และการปรับตั้งนาฬิกาจะถูกลบออกไปด้วย.
  • การดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงานจะแตกต่างกันตามระบบของเครื่องที่ท่านใช้อยู่. สำหรับรายละเอียดในวิธีการดำเนินการ.