หมายเลข ID หัวข้อ : 00179131 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/03/2019

ฉันสามารถตั้งให้เว็บไซต์หนึ่งเป็นหน้าหลักของ Internet Browser ได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Internet Browser(*) นี้ไม่มีส่วนการตั้งค่าของ Home page
*ชื่อที่เป็นทางการของ Internet Browser นี้คือ Vewd (ก่อนหน้านี้คือ Opera) Internet Browser.

อย่างไรก็ตาม, โดยการใช้ฟังก์ชันสปีดไดอัล(Speed dial),ท่านสามารถเปิดหน้าที่ท่านชอบได้ง่าย ๆ


สปีดไดอัล(Speed Dial)คืออะไร?

 • หน้าต่าง ๆที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่าใช้งานบ่อยที่สุดโดยยูสเซอร์     
 • มีการโหลดไว้ล่วงหน้าแล้ว สำหรับการอนุญาตให้มีการแสดงโปรโมชั่นสำหรับบางหน้าเว็บ(เนื่องจากมีที่ตั้งที่ดีกว่าและการเข้าถึงที่ง่่าย) 
 • นอกจากนี้ยังอนุญาตให้เราทำการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นได้ด้วย  
 • รายการของ Speed Dial จะสามารถมองเห็นได้ในส่วนของแท็บใหม่


ขั้นตอนการตั้งค่ามีดังต่อไปนี้.

 1. บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีของท่าน กดที่ปุ่ม HOME .
 2. เฉพาะสำหรับ Android™ 8.0 เท่านั้น: เลือกที่ Apps.
 3. ในกลุ่มของ Apps, เลือกที่ Internet Browser.
 4. เข้าไปที่หน้าที่ต้องการใน อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Vewd.
 5. วางเคอร์เซอร์ไว้ที่เมนูที่ด้านบนของหน้าจอ.
 6. เลือกที่ไอคอนของ  Vewd .
 7. เลือกที่ Add to Speed Dial.

 

*Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC