หมายเลข ID หัวข้อ : 00142248 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/02/2016

หน้าสนับสนุนแอพ PlayMemories Camera: Cinematic Photo

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้


» Account Information
»
  General FAQs
»  Bracket Pro
»
 Cinematic Photo
»
  Direct Upload
»  Multi Frame NR
»
  Photo Retouch
» Picture Effect+
»  Smart Remote Control
»  Time-lapse


 1. เนื้อหาของการอัพเดตสำหรับ Cinematic Photo Ver. 2.00 (14 กุมภาพันธ์ 2556) มีอะไรบ้าง?
  รูปภาพที่ถ่ายด้วย Cinematic Photo จะสามารถทำการอัพโหลดจากกล้องไปยังเว็ปไซต์เครือข่ายทางสังคมได้โดยตรงผ่าน Wi-Fi (ต้องมี Direct Upload ver. 1.20 หรือที่ใหม่กว่าติดตั้งไว้ในกล้อง).

 2. ฉันจะสามารถ undo และ redo ในขณะที่ทำการเลือกส่วนที่เคลื่อนไหวได้หรือไม่?
  ไม่ได้ ท่านไม่สามารถทำเช่นนั้นได้.

 3. การถ่ายภาพต่อเนื่องมีการช้าลงไปในระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง.
  เรื่องนี้เป็นไปตามรายละเอียดสเปคเครื่อง.

 4. ขอบของรูปภาพไม่ขยับเมื่อฉันเลือกภาพทั้งหมดเป็นส่วนที่เคลื่อนไหว.
  ขอบของรูปภาพอาจจะไม่ขยับ เนื่องจาก การทำงานของส่วนชดเชยการสั่นไหวของกล้อง. ให้ตั้งกล้องไว้ไม่ให้สั่นไหวเมื่อทำการถ่ายภาพ.

 5. รูปภาพนิ่งที่ถ่ายอย่างต่อเนื่องโดยแอพพลิเคชั่น Cinematic Photo ไม่ได้รับการบันทึกไว้.
  แอพพลิเคชั่น Cinematic Photo จะไม่บันทึกรูปภาพนิ่งที่ถ่ายในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง. ยกเว้น ในบางครั้งที่รูปภาพดังกล่าวมีการตกค้างเมื่อมีการปิดเครื่องหรือถอดแบตเตอรี่ออกหลังการถ่ายภาพ.

 6. ไฟล์ภาพยนตร์ที่ฉันสร้างโดยแอพพลิเคชั่นนี้ไม่มีแสดงเมื่อกดปุ่ม Playback บนตัวกล้อง.
  บนตัวกล้อง, ไฟล์ภาพยนตร์เหล่านั้นสามารถจะทำการเล่นกลับได้เฉพาะในแอพพลิเคชั่น Cinematic Photo เท่านั้น.
  ไฟล์เหล่านี้สามารถทำการเล่นในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน. ไฟล์ภาพยนตร์ได้รับการบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ด้านล่างนี้:
  บนการ์ด SD: /PRIVATE/SONY/APP_CNPH/
  บน Memory Sticks: /MSSONY/CAM_APPS/APP_CNPH/

 7. ใน Mac OS X 10.8, ฉันไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์ PRIVATE ของการ์ด SD ที่มีการบันทึกภาพยนตร์ Time-lapse หรือ Cinematic Photo ไว้, จึงทำให้ฉันไม่สามารถเล่นภาพยนตร์นั้นได้.
  Mac OS X 10.8 จะดำเนินการกับโฟลเดอร์ PRIVATE ในรูปแบบของไฟล์ AVCHD.
  คลิกขวาที่โฟลเดอร์ PRIVATE และเลือกที่ Show Package Contents, จากนั้น ท่านสามารถเลือกดูและเล่นโฟลเดอร์ย่อยและไฟล์ต่าง ๆ ในนั้นได้.

 8. ฉันต้องการจะแก้ไขภาพยนตร์ของ Time-lapse หรือ Cinematic Photo โดย iMovie 11 ใน Mac OS X 10.8. แต่ฉันไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์ PRIVATE ในการ์ด SD ของฉันได้, ทำให้ฉันไม่สามารถนำเข้าภาพยนตร์ต่าง ๆ นั้นได้.
  Mac OS X 10.8 จะดำเนินการกับโฟลเดอร์ PRIVATE ในรูปแบบของไฟล์ AVCHD.
  คลิกขวาที่โฟลเดอร์ PRIVATE และเลือกที่ Show Package Contents, จากนั้น ท่านสามารถหาไฟล์ภาพยนตร์ต่าง ๆ นั้นได้. ลากและวางไฟล์ภาพยนตร์ใด ที่ท่านต้องการไปให้กับ iMovie ได้โดยตรง. หรือ, ท่านสามารถจะคัดลอกไฟล์ภาพยนตร์ใด ๆ ที่ท่านต้องการไปให้กับ Mac ได้, จะทำให้ iMovie สามารถอ่านไฟล์นั้นได้.

 9. แอพพลิเคชั่นนี้รองรับ remote commanders ได้หรือไม่?
  ไม่รองรับ.