หมายเลข ID หัวข้อ : 00197436 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/04/2018

ฉันจะเรียกคืนการบริการทางเครือข่ายได้อย่างไร ?

  ถ้าหากท่านยังไม่เคยเรียกคืนการบริการทางเครือข่ายใด มาก่อน กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

  1. ต้องมั่นใจว่าการเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตนั้น OK.
  2. กดที่ ENTER ในบริเวณของ Featured Apps.
  3. บริการเครือข่ายจะเริ่มต้นการเรียกคืน .

   หมายเหตุ: ทางเลือกอื่น, ท่านสามารถจะกด ENTER ในไอคอนUpdate Services บนหน้าจอ Home ก็ได้. ไอคอนนี้จะแสดงเฉพาะเมื่อมีบริการทางเครือข่ายอันใหม่ให้ในเซิร์ฟเวอร์นั้น.