หมายเลข ID หัวข้อ : 00158822 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/08/2019

มีวิธีการที่จะเข้าถึง Advanced Network Settings ได้โดยตรงหรือไม่?

  โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
  2. เลือกที่ Setup.
  3. เลือกที่ Network Settings.
  4. เลือกที่ Internet Settings.
   • สำหรับการเชื่อมต่อแบบใช้สาย:
    1. เลือกที่ Wired Setup.
    2. เลือกที่ Manual.
   • สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย:
    1. เลือกที่ Wireless Setup.
    2. เลือกที่ New Connection Registration.
    3. เลือกที่ Manual Registration.
  5. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ.