หมายเลข ID หัวข้อ : 00158822 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2017

มีวิธีการที่จะเข้าถึง Advanced Network Settings ได้โดยตรงหรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
 2. เลือกที่ Setup.
 3. เลือกที่ Network Settings.
 4. เลือกที่ Internet Settings.
  • สำหรับการเชื่อมต่อแบบใช้สาย:
   1. เลือกที่ Wired Setup.
   2. เลือกที่ Manual.
  • สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย:
   1. เลือกที่ Wireless Setup.
   2. เลือกที่ New Connection Registration.
   3. เลือกที่ Manual Registration.
 5. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ.