หมายเลข ID หัวข้อ : 00167438 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/01/2017

ถ้าหากฉันเข้าไปที่หน้าจอรายการคอนเทนท์ ในระหว่างที่เล่นเพลง การเล่นนั้นจะหยุดลงไป.

    ถ้าหากไฟล์เพลงนั้นมีไฟล์ประเภท AAC และ WAV อยู่ด้วย, การเล่นจะหยุดลงไปในหน้าจอแสดงรายการคอนเทนท์.