หมายเลข ID หัวข้อ : 00140441 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/04/2022

วิธีการเชื่อมต่อ Android TV™ / Google TV™ เข้ากับเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

  ข้อสำคัญ:

  • ถ้าหากท่านใช้สาย Ethernet (LAN), ฮับไร้สาย (Wireless hub), เราเตอร์ (Router), หรือ ตัวอะแดปเตอร์เกม (Game adapter) ท่านจะต้องเลือก การเซ็ตอัปแบบใช้สาย (Wired Setup) แทนการเซ็ตอัปแบบไร้สาย (Wireless Setup)
  • การใช้ฟีเจอร์ เครือข่าย ท่านสามารถจะทำการเชื่อมต่อทีวีของท่านเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้ ขั้นตอนการเซ็ตอัปจะแตกต่างกันไปตามชนิดของเครือข่ายและ เราเตอร์ของ LAN ก่อนที่จะทำการเซ็ตอัปการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่าน ต้องมั่นใจว่าได้เซ็ตอัป เราเตอร์ LAN แบบไร้สายไว้แล้ว

  ถ้าต้องการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ฮับ เราเตอร์ ฯลฯ จะต้องมีเพิ่มเข้ามา นอกเหนือจาก BRAVIA TV นอกจากนี้ อุปกรณ์เหล่านี้ยังเปลี่ยนแปลงได้ตามวิธีการที่ท่านเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  รูปของ การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

  1. ตัวเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย (Wireless LAN Router)
  2. BRAVIA TV

  ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  หมายเหตุ: ขั้นตอนอาจจะแตกต่างกันตามทีวีของท่าน สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่น ให้ดูจากคู่มือทีวีของท่าน

  1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)Wi-Fi
   • เลือกที่ เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)การเซ็ตอัปอย่างง่าย (Easy setup)Wi-Fi
   • เลือกที่ เครือข่าย (Network)การเซ็ตอัปเครือข่าย (Network setup)อย่างง่าย (Easy)Wi-Fi
  3. เลือกเครือข่าย Wi-Fi ของท่าน
   หมายเหตุ: ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ถ้าหากมีหน้าจอนี้แสดงให้ท่านเลือกวิธีการเชื่อมต่อกับเราต์เตอร์ไร้สายของท่าน:
   • เมื่อทำการเชื่อมต่อด้วยตัวเองหลังการเลือกเครือข่ายจากรายการที่สะแกนของเครือข่ายไร้สาย
    เลือกที่ เชื่อมต่อจากรายการสะแกน (Connect by scan list)
   • เมื่อทำการเชื่อมต่ออัตโนมัติด้วยปุ่ม WPS บนตัวเราเตอร์ไร้สาย (หรือ แอคเซสพอยต์) ของท่าน
    เลือกที่ เชื่อมต่อโดยปุ่ม WPS (Connect by WPS button)
  4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการเซ็ตอัปให้เสร็จสิ้น

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากท่านไม่ทราบ SSID (ชื่อของเครือข่ายไร้สาย) และรหัสผ่าน (คีย์รักษาความปลอดภัย) ของเราเตอร์ไร้สายของท่าน(หรือแอคเซสพอยต์) ให้อ้างอิงกับคู่มือของเราเตอร์ไร้สาย(หรือแอคเซสพอยต์)ของท่าน
  • หลังทำการเลือกเครือข่ายของท่านจากรายการที่สแกนให้กดที่ปุ่ม Enter บนตัวรีโมท ในขณะที่ไฮไลต์ช่องสำหรับใส่ข้อความไว้ เพื่อเปิดใช้งานแป้นพิมพ์บนหน้าจอ จากนั้นให้ป้อนรหัสความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายของท่านเข้าไป และกดที่ ถัดไป (NEXT)/ENTER หรือ เสร็จสิ้น (FINISH) เพื่อทำต่อไป
  • กดที่ปุ่มลูกศรชี้ขึ้นด้านบน ในแป้นพิมพ์บนหน้าจอ ถ้าต้องการป้อนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ กดอีกครั้งเพื่อกลับไปเป็นตัวพิมพ์เล็ก
  • รหัสรักษาความปลอดภัยเป็นแบบแยกตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ต้องระวังในการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กให้ถูกต้อง
   ตัวอย่างของความผิดพลาด:
   • I (ตัว i ใหญ่), l (ตัว L เล็ก) และ 1 (ตัวเลขหนึ่ง)
   • 0 (ตัวเลขศูนย์) และ O (ตัว o ใหญ่)
   • d (ตัว D เล็ก) และ b (ตัว B เล็ก)
   • 9 (ตัวเลขเก้า) และ q (ตัว Q เล็ก)
  • ในสภาวะแวดล้อมในบ้านส่วนใหญ่ การตั้งค่า IP Address จะเป็นแบบ ออโต้ (Auto) ค่า Proxy Setting จะเป็น No. ให้ติดต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของท่าน ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่ามีการเซ็ตอัปการเชื่อมต่อ Proxy ไว้หรือไม่
  • ถ้าหากทีวีไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้:
   BRAVIA TV ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้: วิธีการทำการวิเคราะห์เครือข่าย