หมายเลข ID หัวข้อ : 00167293 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2017

เมื่อเล่นคอนเทนท์ที่เป็น เพลง/วิดีโอ ที่เก็บบันทึกไว้ในแผ่น, เสียงออดิโอบางครั้งจะมีการกระโดด, ซึ่งจะมีนอยส์รบกวน หรือ ภาพมีการหยุดค้างชั่วคราว.

    ให้ทำการบันทึกคอนเทนท์ เพลง/วิดีโอ นั้นไปไว้ที่แท่งหน่วยความจำ USB, และเล่นจากอุปกรณ์นั้นแทน.

    หมายเหตุ: อ้างอิงกับ Troubleshooting (การแก้ปัญหา) ในคู่มือการใช้งานสำหรับรายละเอียดที่ครบถ้วน.