หมายเลข ID หัวข้อ : 00152912 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/11/2018

รองรับ LDAC ได้หรือไม่?

วิธีการเล่นกับ LDAC?

  LDAC รองรับได้.

  ถ้าต้องการจะเล่นออดิโอโดยใช้ LDAC, ให้ทำการเซ็ตอัปดังต่อไปนี้.

  1. กดค้างที่ MENU บนตัวรีโมทคอมมานเดอร์.
  2. เลือกที่ BT Setting.
  3. เลือกที่ Audio Codec.
  4. เลือกที่ Auto และจากนั้นกดที่ ENTER.

  ถ้าต้องการใช้ LDAC สำหรับการเล่นกลับ, อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้นจะต้องตั้งไปที่ LDAC.
  ให้ตรวจเช็คดูในคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้นสำหรับวิธีการตั้งค่า.