หมายเลข ID หัวข้อ : 00154059 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2016

RCA audio output มีตัวแบ่งช่องสัญญาณหรือไม่?

    RCA audio output ไม่มีตัวแบ่งช่องสัญญาณ.