หมายเลข ID หัวข้อ : 00139671 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/01/2016

รายละเอียดการใช้งานร่วมกันได้ของ Mac OS X v10.11 (El Capitan) สำหรับเครื่อง Bloggie / Webbie HD

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ได้ทำการตรวจสอบความสามารถของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังรายการที่แสดงในหน้านี้ซึ่งเป็นส่วนที่ออกวางตลาดในเดือนตุลาคม 2558 หรือก่อนหน้า.

สำคัญ: ประสิทธิภาพการทำงานไม่ได้รับประกันสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

สัญลักษณ์:
✓ : ใช้งานร่วมกันได้
- : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
? : กำลังทดสอบ

Bloggie
รุ่น OS X v10.11
(El Capitan)
MHS-CM1
MHS-CM3
MHS-CM5
MHS-FS1
MHS-FS1K
MHS-FS2
MHS-FS2K
MHS-FS3
MHS-FS3K
MHS-PM1
MHS-PM5
MHS-PM5K
MHS-TS10
MHS-TS20
MHS-TS20K
MHS-TS22
MHS-TS55