หมายเลข ID หัวข้อ : 00158914 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2019

คำถามที่พบบ่อยสำหรับ Music Center App (SongPal)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ชื่อของแอปพลิเคชันมีการเปลี่ยนจาก SongPal ไปเป็นMusic Center ในเดือนพฤษภาคม 2560.

Music Center (SongPal) Help:

http://songpal.sony.net/en_ww/help/

ให้อ้างอิงกับคำถามและคำตอบต่อไปนี้:

Q: ฉันจะหา Music Center ได้จากที่ไหน?
A:
ท่านสามารถดาวน์โหลดแอป Music Center ได้ฟรีจาก Google Play store บนอุปกรณ์ Android หรือจาก App Store บนอุปกรณ์ Apple iOS .

iOS:https://itunes.apple.com/us/app/songpal-bluetooth-wi-fi-audio/id724406878?mt=8
Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.songpal&hl=en

Q: จะสามารถใช้ Music Center กับเครื่องเล่น USB DAC ได้หรือไม่?
A:
ไม่ได้. เมื่อใช้ USB DAC, ให้ใช้แอปพลิเคชัน เครื่องเล่นเพลง ที่รองรับ USB output ได้.
Q: หน้าจอ source ใน Music Center ไม่เปิดขึ้นมา.
A:
ตรวจสอบดูว่ามีการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยแล้วหรือไม่.
ถ้าหากไม่สามารถเข้าหน้าจอ Music Center source ได้จากหน้าจอ Speaker & Group, ถึงแม้จะเชื่อมต่ออยู่ด้วย Bluetooth แล้ว, ให้ทำการปิด Music Center ลงไปก่อนและจากนั้นเปิดขึ้นมาใหม่.

หมายเหตุ: สำหรับ การเล่นเป็นกลุ่มของ Music Center (SongPal), ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยด้านล่างนี้.
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเล่นเป็นกลุ่มของ Music Center (SongPal)