หมายเลข ID หัวข้อ : 00202345 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/09/2018

ชื่อเพลงไม่แสดงในเครื่องนี้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ชื่อเพลงจะไม่แสดงในเครื่องนี้. เป็นไปตามรายละเอียดสเปคของเครื่องนี้.
ถ้าหากมีการป้อนชื่อเพลงเข้าไปใน Song information, ท่านสามารถตรวจสอบดูได้ใน Music Center (SongPal).

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมใน Music Center (SongPal), ให้อ้างอิงกับลิงค์ต่อไปนี้.
     Music Center (SongPal) Help:http://songpal.sony.net/en_ww/help/