หมายเลข ID หัวข้อ : 00153777 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2016

ไฟ LED ไม่สามารถปิดได้ เมื่อมีการตั้งเป็นโหมด BT STANDBY.

    ไฟ LED จะไม่ปิด เมื่อมีการตั้งให้โหมด BT STANDBY เป็น on.
    ปุ่ม DIMMER จะมีผลกับไฟ LED เฉพาะเมื่อเปิดเพาเวอร์เท่านั้น.