หมายเลข ID หัวข้อ : 00248448 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/07/2020

วิธีการตั้ง สมาร์ทโฟนเป็นฮอตสปอต (Hotspot) สำหรับการสตรีมมิ่ง

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ในปัจจุบันยังไม่สามารถใช้การสตรีมมิ่งสดโดยใช้ Network Setting Tool ได้

  ถ้าต้องการใช้ สมาร์ทโฟนเป็นตัวฮอตสปอต ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้;

  1. เปิด Network Setting Toolขึ้นมา
   • สำหรับ Handycam:

    1. จากเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดซอฟต์แวร์ PlayMemories Home
    2. เชื่อมต่อกล้องและเปิดขึ้นมา
    3. คลิกที่ Tool
    4. คลิกที่ Network Setting Tool
   • สำหรับกล้อง Action Cam

    1. จากเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดซอฟต์แวร์ Action Cam Movie Creator ขึ้นมา
    2. เชื่อมต่อกล้องและเปิดขึ้นมา
    3. คลิกที่  Camera Settings

    4. ใน Camera Settingsคลิก Camera Settings for Live Streaming

  2. ในหน้าจอของ Network Setting Tool คลิกที่ Next

  3. ใน Streaming Services, คลิกที่ Connect
   หมายเหตุ: สำหรับกล้อง Action Cams ให้ป้อน ชื่อเครือข่าย (SSID) และ รหัสผ่าน ของ สมาร์ทโฟนก่อนการตั้งค่า Streaming Services

   • เปิดฟีเจอร์ฮอตสปอตของ สมาร์ทโฟนขึ้นมา
   • ถ้าต้องการป้อน ชื่อเครือข่าย อัตโนมัติ ให้คลิกที่ Choose และเลือกชื่อเครือข่ายของ สมาร์ทโฟนจากรายการ
  4. ใส่รายละเอียดบัญชีผู้ใช้ Ustream และคลิกที่ Login จากนั้นคลิกที่ Allow

  5. ถ่ายโอนการตั้งค่าไปให้กับกล้อง คลิกที่ Transfer to camera

    

   หมายเหตุ: Ustream ไม่รองรับความละเอียดที่ระดับ 640x360

  6. ใน Transfer the updated settings to the camera now? และ Transfer completed คลิกที่ OK

  7. ตัดการเชื่อมต่อของกล้องอย่างปลอดภัยจากเครื่อง คอมพิวเตอร์
  8. ถ้าต้องการเริ่มทำการสตรีมมิ่ง:

   1. ในกล้อง MENU, เลือกที่ Wireless
   2. เลือกที่ Live Streaming
   3. กดที่ปุ่ม Record เพื่อเริ่ม/หยุดการ สตรีมมิ่ง

   หมายเหตุ: สำหรับกล้อง Action Cam ให้ไปที่ LIVE โดยการกดที่ NEXT จากนั้นกดที่ปุ่ม Record เพื่อเริ่ม/หยุดการสตรีมมิ่ง

   • กล้องจะเริ่มหาฮอตสปอตของ สมาร์ทโฟนโดยมี PREP กะพริบในหน้าจอ
   • จะใช้เวลาชั่วครู่ที่สมาร์ทโฟนจะตรวจหากล้อง เมื่อตรวจพบกล้องแล้ว การเชื่อมต่อก็จะสำเร็จและจะมี ONAIR แสดงขึ้นมา  

  เมื่อมี No Access Point Error (NO AP) ขึ้นมา ให้ลองดังต่อไปนี้;

  • รีเซ็ตตัวเครื่อง
  • อัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัว แอคเซสพอยต์/เราเตอร์
  • ลองกับตัว แอคเซสพอยต์/เราเตอร์อื่นที่แตกต่างออกไป
  • ดู การตั้งค่าของ DATE and TIME ของกล้องว่าถูกต้องดีแล้ว
  • ใส่ ข้อมูล บัญชีผู้ใช้ Streaming Services SNS และ การตั้งค่าสำหรับการสตรีมมิ่ง
  • หมายเหตุ: ในการกำหนด การตั้งค่า SNS ท่านสามารถโพสต์ข้อคิดเห็นผ่านบริการเครือข่ายทางสังคมได้เมื่อเริ่มการ สตรีมมิ่ง วีดีโอ

    • การตั้งค่าการเชื่อมต่อสำหรับ Twitter หรือ Facebook
    • แสดงข้อคิดเห็นในโพสต์ของท่าน